Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Αντίκλητοι, Κοινοποιήσεις

www.freelaw.gr
Αντίκλητοι, Κοινοποιήσεις
Αριθμός άρθρου: 
12

1. Ο οφειλέτης που κηρύχθηκε σε πτώχευση και η επιτροπή πιστωτών οφείλουν με δήλωσή τους προς τον γραμματέα των πτωχεύσεων να ορίσουν ως αντίκλητό τους πρόσωπο που κατοικεί στην έδρα του πτωχευτικού δικαστηρίου.

2. Όπου προβλέπονται επιδόσεις, κοινοποιήσεις, γνω­στοποιήσεις ή ειδοποιήσεις προς τον οφειλέτη ή την ε­πιτροπή πιστωτών, αυτές γίνονται μόνο προς τον αντίκλη­το που έχει νομίμως διορισθεί και πάντοτε εγγράφως. Αν δεν έχει διορισθεί αντίκλητος, η ειδοποίηση των εν λόγω γίνεται με κάθε πρόσφορο μέσο, ακόμη και τηλεφωνικώς από τον γραμματέα των πτωχεύσεων, ο οποίος βεβαιώνει τούτο ενυπογράφως πάνω στο φάκελο της πτώχευσης.

Social Media