Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Αντιμισθία του Συνδίκου

www.freelaw.gr
Αντιμισθία του Συνδίκου
Αριθμός άρθρου: 
81

1. Ο σύνδικος μετά το πέρας των εργασιών της πτώ­χευσης και αφού εγκριθεί η λογοδοσία του για τη διαχεί­ρισή του, σύμφωνα με το άρθρο 165, δικαιούται να λάβει αντιμισθία. Η αντιμισθία προσδιορίζεται ελεύθερα από το πτωχευτικό δικαστήριο, μετά από έκθεση του εισηγητή, με βάση την αξία της πτωχευτικής περιουσίας, το χρόνο της απασχόλησης του συνδίκου και το ωφέλιμο αποτέλεσμα της δραστηριότητάς του για τα συμφέροντα της πτώχευσης.

2. Το πτωχευτικό δικαστήριο, μετά από αίτηση του συνδίκου και έκθεση του εισηγητή, μπορεί να καθορίσει προσωρινή αντιμισθία έναντι της οριστικής.
 
3. Και στις δύο περιπτώσεις, η επιτροπή των πιστω­τών μπορεί να υποβάλει σχετική έκθεση προς το πτω­χευτικό δικαστήριο επί των κριτηρίων της παραγράφου 1 εδάφιο β'.

Social Media