Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Αντιρρήσεις

www.freelaw.gr
Αντιρρήσεις
Αριθμός άρθρου: 
95

1. Αντιρρήσεις κατά τη διαδικασία της επαλήθευσης των απαιτήσεων έχουν δικαίωμα να προβάλλουν ο οφειλέ­της, ο σύνδικος, καθώς και οι πιστωτές, των οποίων οι α­παιτήσεις έγιναν προσωρινά ή οριστικά δεκτές.

2. Οι αντιρρήσεις εισάγονται από κοινού στο σύνολό τους, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, ενώπιον του πτωχευ­τικού δικαστηρίου που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκού­σιας δικαιοδοσίας, με έκθεση του εισηγητή. Στη συζήτηση κλητεύονται ο οφειλέτης και οι πιστωτές των οποίων αμφι­σβητήθηκαν οι απαιτήσεις, καθώς και αυτοί που υπέβαλαν τις αντιρρήσεις, με επιμέλεια του συνδίκου. Στη διαδικασία μπορεί να παρέμβει όποιος έχει έννομο συμφέρον και η επιτροπή πιστωτών. Κατά της απόφασης του δικαστηρίου επιτρέπεται μόνο έφεση. Αναίρεση δεν επιτρέπεται κατά των αποφάσεων του παρόντος άρθρου.

Social Media