Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Αποδοχή του Σχεδίου

www.freelaw.gr
Αποδοχή του Σχεδίου
Αριθμός άρθρου: 
115

1. Το πτωχευτικό δικαστήριο, όταν δεν απορρίπτει το σχέδιο, καθορίζει με απόφασή του αμέσως προθεσμία, όχι μεγαλύτερη των τριών (3) μηνών, για την αποδοχή του ή μη από τους πιστωτές, καθώς και ημερομηνία σύγκλησης ειδικής συνέλευσης των πιστωτών για συζήτηση και ψηφο­φορία επί του σχεδίου. Η τρίμηνη αυτή προθεσμία αρχίζει από τη δημοσίευση της απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 8. 

2. Η προθεσμία για τη συζήτηση και αποδοχή του σχε­δίου δεν επιτρέπεται να οριστεί σε χρόνο προγενέστερο της κατά το άρθρο 90 παράγραφος 1 προθεσμίας αναγγε­λίας των απαιτήσεων. Το πτωχευτικό δικαστήριο μπορεί να επιτρέψει τη σύνδεση των δύο προθεσμιών.
 
3. Η απόφαση του δικαστηρίου που καθορίζει ημερο­μηνία σύγκλησης της ειδικής συνέλευσης γνωστοποιείται από τον γραμματέα των πτωχεύσεων, χωρίς υπαίτια κα­θυστέρηση, με επιστολή, μαζί με το σχέδιο αναδιοργάνω­σης, στους πιστωτές που έχουν αναγγείλει τις απαιτήσεις τους, στους ενέγγυους πιστωτές, στον σύνδικο, στον οφει­λέτη και στην επιτροπή πιστωτών, εάν έχει οριστεί.

Social Media