Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Απόφαση του Δικαστηρίου

www.freelaw.gr
Απόφαση του Δικαστηρίου
Αριθμός άρθρου: 
137

1. Ο σύνδικος, με βάση την απογραφή του ενεργητικού του οφειλέτη (άρθρο 68 παράγραφος 2) και τον ισολο­γισμό ή τη λογιστική κατάσταση που έχει συντάξει (άρθρο 76 παράγραφοι 1 και 2) και κάθε άλλο στοιχείο που έχει στη διάθεσή του, καθώς και την έκθεση του κατά το προ­ηγούμενο άρθρο εκτιμητή, συντάσσει, εντός είκοσι (20) ημερών, λεπτομερή έκθεση προς το πτωχευτικό δικαστή­ριο, στην οποία αναφέρονται όλα τα επιμέρους στοιχεία που απαρτίζουν το ενεργητικό και τα οποία θα περιέλθουν στον αγοραστή που θα αναδειχθεί πλειοδότης, τους τυχόν προτεινόμενους όρους της πώλησης και γενικά κάθε χρή­σιμη πληροφορία.

2. Με την έκθεση αυτή ο σύνδικος ζητεί από το πτω­χευτικό δικαστήριο να του επιτραπεί, με δημόσιο πλειοδο­τικό διαγωνισμό, η εκποίηση της επιχείρησης ως συνόλου, αντί του συνολικού τιμήματος που εκτιμά αυτός και αντί των όρων που τυχόν αυτός θεωρεί ότι προσήκουν στην περίπτωση.
 
3. Το πτωχευτικό δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη και την έκθεση του εισηγητή, αποφαίνεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών, καθορίζοντας την αξία της επιχείρησης, την τιμή πρώτης προσφοράς και τους όρους υπό τους οποί­ους πρέπει να γίνει η εκποίηση. Κατά της απόφασης αυ­τής δεν επιτρέπεται κανένα ένδικο μέσο.
 

Social Media