Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Απόφαση του Δικαστηρίου για το Άνοιγμα της Διαδικασίας Εξυγίανσης

www.freelaw.gr
Απόφαση του Δικαστηρίου για το Άνοιγμα της Διαδικασίας Εξυγίανσης
Αριθμός άρθρου: 
101

1. Το πτωχευτικό δικαστήριο, εφόσον προβλέπει ότι η επίτευξη της συμφωνίας είναι δυνατή, ότι υπάρχουν βά­σιμες προσδοκίες επιτυχίας της προτεινόμενης εξυγίανσης και ότι δεν παραβλάπτεται η συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 99 παρ. 2, απο­φασίζει το άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης για περίοδο όχι μεγαλύτερη των δύο (2) μηνών από την έκδοση της απόφασης και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, ορίζει μεσο­λαβητή, σύμφωνα με το άρθρο 102. Ο πρόεδρος του πτω­χευτικού δικαστηρίου δύναται με πράξη του ύστερα από αίτηση του οφειλέτη, του μεσολαβητή ή πιστωτή να παρα­τείνει την περίοδο αυτή για ένα (1) ακόμη μήνα. (Η παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 234 παρ. 3 Ν. 4072/2012. Σύμφωνα δε με την παρ. 13 του ίδιου άρθρου η προθεσμία των δύο (2) μηνών δεν συμπληρώνεται πριν από την παρέλευση ενός (1) μήνα από την έναρξη ισχύος του εν λόγω νόμου -11/4/2012-, εκτός αν η προθεσμία των τεσ­σάρων (4) μηνών που προέβλεπε η αντικατασταθείσα παρά­γραφος 1 συμπληρώνεται νωρίτερα).

2. Η απόφαση του δικαστηρίου δημοσιεύεται στο Γενι­κό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και στο Δελτίο Δικαστι­κών Δημοσιεύσεων του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Τομέας Νομικών). 
 
3. Κατά της απόφασης που απορρίπτει την αίτηση επιτρέπεται έφεση κατά τις κοινές διατάξεις.

Social Media