Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Απόρριψη της Αίτησης

www.freelaw.gr
Απόρριψη της Αίτησης
Αριθμός άρθρου: 
6

1. Το πτωχευτικό δικαστήριο απορρίπτει την αίτηση, ε­άν δεν συντρέχουν οι υποκειμενικές ή οι αντικειμενικές προϋποθέσεις για την κήρυξη της πτώχευσης.

2. Το πτωχευτικό δικαστήριο απορρίπτει επίσης την αί­τηση, εφόσον αποδεικνύεται ότι, αν και συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1, η περιουσία του οφει­λέτη δεν θα επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. Σε περίπτωση απόρριψης για την αιτία αυτή, το πτωχευτικό δικαστήριο διατάσσει την καταχώρηση του ονόματος ή της επωνυμίας, κατά περίπτωση, του οφειλέτη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, καθώς και στα Μητρώα Πτω­χεύσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρ­θρου 8. Η καταχώρηση διαγράφεται μετά πάροδο τριετίας.
 
3. Το πτωχευτικό δικαστήριο απορρίπτει την αίτηση, εάν αποδειχθεί ότι αυτή ασκείται καταχρηστικά. Καταχρη­στική είναι η αίτηση ιδίως, εάν ο πιστωτής την χρησιμο­ποιεί ως υποκατάστατο διαδικασίας ατομικής ικανοποίη­σης ή προς επιδίωξη σκοπών άσχετων με την πτώχευση, ως θεσμό συλλογικής εκτέλεσης, καθώς και εάν ο οφει­λέτης την υποβάλλει προς το σκοπό δόλιας αποφυγής πληρωμής των χρεών του.
 
4. Στην περίπτωση που συντρέχουν οι όροι της παρα­γράφου 3, το πτωχευτικό δικαστήριο μπορεί, μετά από αίτηση όποιου από τους διαδίκους έχει έννομο συμφέρον, να επιδικάσει αποζημίωση κατ' εκείνου που υπέβαλε την αίτηση.

Social Media