Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Αστική Ευθύνη Διοικητών Κεφαλαιουχικών Εταιριών

www.freelaw.gr
Αστική Ευθύνη Διοικητών Κεφαλαιουχικών Εταιριών
Αριθμός άρθρου: 
98

1. Αν δεν υποβληθεί εγκαίρως η αίτηση για πτώχευση της ανώνυμης εταιρίας (άρθρο 5 παράγραφος 2), τα υπαί­τια για την καθυστέρηση μέλη του διοικητικού της συμβου­λίου ευθύνονται για την αποκατάσταση της ζημίας των εταιρικών πιστωτών, σε σχέση με τα χρέη που δημιουργήθηκαν από την ημέρα που σύμφωνα με την άνω διάταξη έπρεπε να έχει υποβληθεί η αίτηση, μέχρι την κήρυξη της εταιρίας σε πτώχευση. Την ίδια ευθύνη υπέχει και αυτός που προέτρεψε το μέλος ή τα μέλη του διοικητικού συμ­βουλίου να μην υποβάλουν εγκαίρως την αίτηση.

2. Αν η πτώχευση της εταιρίας προκλήθηκε από δόλο ή βαριά αμέλεια των μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπαίτια μέλη ευθύνονται σε αποζημίωση έναντι των εται­ρικών πιστωτών. Την ίδια ευθύνη υπέχει και εκείνος που άσκησε την επιρροή του στα μέλη του διοικητικού συμβου­λίου, προκειμένου να προβούν σε πράξεις ή παραλείψεις που είχαν ως αποτέλεσμα την πτώχευση της εταιρίας.
 
3. Η ευθύνη στις περιπτώσεις των προηγούμενων πα­ραγράφων είναι εις ολόκληρον. Οι σχετικές απαιτήσεις των εταιρικών δανειστών ασκούνται μόνο από τον σύνδικο.
 
4. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρ­μόζονται και στην εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, καθώς και στην ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία. (Η παρ. 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 116 παρ. 3 Ν. 4072/2012).

Social Media