Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Ατομική Ανατροπή του Σχεδίου

www.freelaw.gr
Ατομική Ανατροπή του Σχεδίου
Αριθμός άρθρου: 
129

1. Πιστωτής ως προς τον οποίο ο οφειλέτης περιήλθε σε υπερημερία, λόγω μη καταβολής των συμφωνηθέντων ποσών ή μη εμπρόθεσμης καταβολής αυτών ή μη παρο­χής εξασφαλίσεων και εν γένει λόγω μη εκπλήρωσης από τον οφειλέτη των έναντι αυτού υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν σύμφωνα με το σχέδιο, δικαιούται να ζητήσει δικαστικώς την ανατροπή του σχεδίου ως προς αυτόν.

2. Η περί ατομικής ανατροπής αγωγή ασκείται ενώπιον του πτωχευτικού δικαστηρίου. Με την τελεσιδικία της από­φασης που δέχεται την αγωγή, ο πιστωτής απαλλάσσεται από τις δεσμεύσεις του σχεδίου και οι απαιτήσεις του επαναφέρονται στη νομική κατάσταση που είχαν πριν την επικύρωση του σχεδίου. Ο πιστωτής δικαιούται να ασκή­σει, σε σχέση με αυτές, τα ατομικά καταδιωκτικά μέτρα κα­τά του οφειλέτη, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και η κήρυ­ξη του οφειλέτη σε πτώχευση, εάν συντρέχουν οι προϋ­ποθέσεις των άρθρων 2 και 3.

Social Media