Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Διαδικασία της Συνέλευσης και Λήψη Απόφασης

www.freelaw.gr
Διαδικασία της Συνέλευσης και Λήψη Απόφασης
Αριθμός άρθρου: 
106

1. Ο μεσολαβητής ή, αν ο μεσολαβητής είναι νομικό πρόσωπο, ο εκπρόσωπός του προεδρεύει της συνέλευ­σης και αποφασίζει για την τυχόν αναβολή της σε ημερο­μηνία, που δεν δύναται να απέχει περισσότερο από δέκα (10) ημέρες.

2. Κατά τη συζήτηση του σχεδίου συμφωνίας εξυγίαν­σης δύνανται να επέρχονται τροποποιήσεις, εφόσον τις αποδεχθεί ο οφειλέτης και εφόσον με αυτές δεν θίγονται απαιτήσεις που δεν έθιγε το αρχικό σχέδιο.
 
3. Ως προς την ψηφοφορία και τη συζήτηση στη συνέ­λευση εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 116 και 117.
 
4. Για την έγκυρη λήψη απόφασης από τη συνέλευση απαιτείται να παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται πιστωτές που εκπροσωπούν το πενήντα τοις εκατό (50%) του συν­όλου των απαιτήσεων των πιστωτών. Για την αποδοχή του σχεδίου συμφωνίας εξυγίανσης απαιτείται πλειοψηφία των πιστωτών που εκπροσωπούν το εξήντα τοις εκατό (60%) των απαιτήσεων των πιστωτών, που παρίστανται στη συνέλευση, στο οποίο περιλαμβάνεται το σαράντα τοις εκατό (40%) των απαιτήσεων των τυχόν εμπραγμάτως ή με ειδικό προνόμιο ή με προσημείωση υποθήκης εξ­ασφαλισμένων πιστωτών, που παρίστανται στη συνέλευ­ση.
 
5. Σε περίπτωση αποδοχής του σχεδίου συμφωνίας εξυγίανσης η συνέλευση εξουσιοδοτεί ένα ή περισσότερα πρόσωπα να υπογράψουν τη συμφωνία εξυγίανσης, άλ­λως τη συμφωνία υπογράφουν όλοι οι παρευρισκόμενοι ή αντιπροσωπευόμενοι πιστωτές που υπερψήφισαν τη συμ­φωνία. Η συνέλευση δύναται με την απόφασή της να εξου­σιοδοτεί τα πρόσωπα αυτά να επιφέρουν τροποποιήσεις στη συμφωνία εξυγίανσης για τη συμμόρφωση με όρους που τυχόν θα θέσει το πτωχευτικό δικαστήριο για την επι­κύρωσή της σύμφωνα με το άρθρο 106ζ παράγραφος 4.
 

Social Media