Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Δικαίωμα Επιλογής

www.freelaw.gr
Δικαίωμα Επιλογής
Αριθμός άρθρου: 
29

1. Ο σύνδικος, με την άδεια του εισηγητή, έχει το δικαί­ωμα να εκπληρώσει τις εκκρεμείς συμβάσεις, υποκαθιστώντας την ομάδα των πιστωτών στη θέση του οφειλέτη, και να απαιτήσει την εκπλήρωση από τον αντισυμβαλλό­μενο. Στην περίπτωση αυτή ο τελευταίος καθίσταται ομα­δικός πιστωτής.

2. Εάν ο σύνδικος δεν ασκήσει το δικαίωμα εκπλή­ρωσης μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την υποβολή της έκθεσής του, ο αντισυμβαλλόμενος δικαιούται να τάξει σ' αυτόν εύλογη προθεσμία προς άσκηση του δικαιώματος επιλογής. Εάν ο σύνδικος δεν απαντήσει εντός της εύλογης προθεσμίας που έταξε ο αντισυμβαλλόμενος ή εάν αρνηθεί την εκπλήρωση, ο αντισυμβαλλόμενος δικαιούται να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση και να απαιτήσει απο­ζημίωση λόγω μη εκπλήρωσης, ικανοποιούμενος ως πτω­χευτικός πιστωτής.
 
3. Το δικαίωμα του συνδίκου για εκπλήρωση ή μη αφο­ρά εκκρεμείς αμφοτεροβαρείς συμβάσεις, για τις οποίες ο σύνδικος έχει λάβει γνώση, ιδίως αυτές που περιλαμβά­νονται σε κατάσταση που του έχει εγχειρίσει ο οφειλέτης.

Social Media