Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Δικαιώματα Ενέγγυων Πιστωτών

www.freelaw.gr
Δικαιώματα Ενέγγυων Πιστωτών
Αριθμός άρθρου: 
112

1. Τα δικαιώματα των ενέγγυων πιστωτών, όπως υπο­θήκες, προσημειώσεις υποθηκών, ενέχυρα ή άλλα παρε­πόμενα δικαιώματα που ασφαλίζουν την απαίτηση, καθώς και προνόμια συνδεόμενα με τη φύση της απαίτησης κατά την αναγκαστική εκτέλεση ή την πτώχευση δεν θίγονται, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στο σχέδιο.

2. Σε κάθε περίπτωση, τα δικαιώματα αυτά διατηρού­νται υπέρ της νέας απαίτησης, όπως αυτή διαμορφώνεται από το σχέδιο, εκτός εάν ο εξασφαλιζόμενος με αυτά πι­στωτής συμφώνησε διαφορετικά.

Social Media