Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Δικαστική Προεξέταση του Σχεδίου

www.freelaw.gr
Δικαστική Προεξέταση του Σχεδίου
Αριθμός άρθρου: 
114

1. Το πτωχευτικό δικαστήριο αυτεπάγγελτα προβαίνει σε προεξέταση του σχεδίου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την υποβολή του.

2. Το πτωχευτικό δικαστήριο απορρίπτει το σχέδιο:
 
α) εάν δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 109 έως 113,
 
β) εάν προδήλως δεν πιθανολογείται ότι το σχέδιο που υποβλήθηκε από τον οφειλέτη, λαμβανομένων υπόψη του περιεχομένου του και της προηγούμενης πορείας της διαδικασίας, θα γίνει δεκτό από τους πιστωτές ή ότι θα επικυρωθεί από το πτωχευτικό δικαστήριο,
 
γ) εάν οι απαιτήσεις των πιστωτών και των τρίτων στους οποίους τυχόν αναφέρεται το σχέδιο, όπως διαμορ­φώνονται από αυτό, λαμβανομένης υπόψη ιδίως της οικο­νομικής κατάστασης του οφειλέτη, προδήλως δεν μπο­ρούν να ικανοποιηθούν.
 
3. Η απόφαση του δικαστηρίου που απορρίπτει το σχέδιο δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα. Επανυποβολή του σχεδίου με τροποποιήσεις ή υποβολή νέου σχεδίου επι­τρέπεται μέσα στις προθεσμίες που προβλέπονται στο άρθρο 108 παράγραφοι 2 και 3.
 
4. Το πτωχευτικό δικαστήριο μπορεί, μετά από αίτηση του οφειλέτη ή του συνδίκου και για το μέχρι την αποδοχή και επικύρωση του σχεδίου διάστημα ή μέχρι την απόρρι­ψή του, να διατάξει προσωρινά την απαγόρευση εκποίη­σης ή μεταβολής της κατάστασης της πτωχευτικής περιου­σίας ή στοιχείων αυτής, που θα μπορούσε να θέσει σε διακινδύνευση την πραγματοποίηση του σχεδίου.

Social Media