Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Δημοσιεύσεις Πρόσκλησης προς τους Πιστωτές

www.freelaw.gr
Δημοσιεύσεις Πρόσκλησης προς τους Πιστωτές
Αριθμός άρθρου: 
65

Ο σύνδικος έχει υποχρέωση να επιμεληθεί για τη δη­μοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 8, περίληψης της απόφα­σης που κηρύσσει την πτώχευση, με πρόσκληση των πι­στωτών να συνέλθουν ενώπιον του εισηγητή στον οριζό­μενο στην απόφαση τόπο και χρόνο, για τη σύνταξη του πίνακα εικαζόμενων πιστωτών και τον ορισμό επιτροπής πιστωτών. Αν ο σύνδικος βραδύνει, η δημοσίευση γίνεται με επιμέλεια του εισηγητή. Αν ματαιωθεί η συνέλευση, για οποιονδήποτε λόγο, η ημερομηνία σύγκλησης της επό­μενης συνέλευσης ορίζεται με απλή πράξη του εισηγητή, η οποία δημοσιεύεται κατά τον ίδιο τρόπο.

Social Media