Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Δημοσιότητα

www.freelaw.gr
Δημοσιότητα
Αριθμός άρθρου: 
8

1. Περιλήψεις των αποφάσεων που κηρύσσουν την πτώχευση ή μεταβάλλουν το χρόνο παύσης των πληρω­μών, καθώς και κάθε άλλη πρόσκληση ή πράξη που προβλέπεται στον παρόντα κώδικα, δημοσιεύονται με την επι­μέλεια του συνδίκου, του οφειλέτη ή οποιουδήποτε έχει έν­νομο συμφέρον, στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών. Το πτωχευτικό δικαστήριο μπορεί, κατά την κρίση του, να διατάξει και πρόσθετες δημοσιεύσεις.

2. Οι αποφάσεις που κηρύσσουν ή ανακαλούν πτώ­χευση ή διατάσσουν το άνοιγμα της διαδικασίας συνδιαλ­λαγής, επικυρώνουν τη συμφωνία συνδιαλλαγής, κηρύσ­σουν τη λύση αυτής, επικυρώνουν ή απορρίπτουν το σχέ­διο αναδιοργάνωσης, ακυρώνουν τούτο ή διατάσσουν την ατομική ανατροπή του ή παύουν τις εργασίες της πτωχεύσεως και σε όσες άλλες περιπτώσεις ορίζεται στον πα­ρόντα κώδικα, σημειώνονται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.
 
3. Σε κάθε πρωτοδικείο, στο γραφείο του εισηγητή, τηρείται με επιμέλεια του γραμματέα των πτωχεύσεων Μη­τρώο Πτωχεύσεων, στο οποίο εγγράφονται τα ονόματα και επί νομικών προσώπων η επωνυμία αυτών που κηρύ­χθηκαν σε πτώχευση ή ζητήθηκε το άνοιγμα της διαδικα­σίας συνδιαλλαγής. Στην μερίδα τους καταχωρείται κάθε περαιτέρω πράξη της διαδικασίας, καθώς και η αποκατά­σταση. Τηρείται επίσης και αλφαβητικό ευρετήριο. Στο Πρωτοδικείο Αθηνών τηρείται Γενικό Μητρώο, στο οποίο καταχωρούνται οι άνω μεταβολές για ολόκληρη τη Χώρα. Οι λεπτομέρειες τήρησης των Μητρώων αυτών καθορίζο­νται με Απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης.

Social Media