Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Ειδικά Προνόμια

www.freelaw.gr
Ειδικά Προνόμια
Αριθμός άρθρου: 
155

1. Οι απαιτήσεις που έχουν προνόμιο σε ορισμένο κι­νητό ή ακίνητο πράγμα ή σε ποσότητα χρημάτων κατα­τάσσονται με την παρακάτω σειρά:

α) Οι απαιτήσεις που προέκυψαν από δαπάνες για τη διατήρηση του πράγματος το τελευταίο εξάμηνο πριν την κήρυξη της πτώχευσης.
 
β) Οι απαιτήσεις για το κεφάλαιο με τους τόκους των δύο (2) τελευταίων ετών για τις οποίες υπάρχει ενέχυρο ή υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης, εφόσον πρόκειται για ακίνητο.
 
γ) Οι απαιτήσεις που προέκυψαν από δαπάνες για πα­ραγωγή και συγκομιδή καρπών κατά το τελευταίο εξάμηνο πριν την κήρυξη της πτώχευσης.
 
2. Επί πωλήσεως της επιχείρησης ως συνόλου (άρθρα 135 επ.), αν υπάρχουν ειδικοί προνομιούχοι πιστωτές επί κατ' ιδίαν αντικειμένων της περιουσίας του οφειλέτη, κατα­τάσσονται ειδικά επί του ποσού του μέρους του τιμήματος που αντιστοιχεί στο μεταβιβασθέν στοιχείο επί του οποίου υπάρχει το ειδικό προνόμιο, του οποίου η αξία υπολογίζε­ται για την κατάταξή τους.

Social Media