Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Εκποίηση Πραγμάτων που Υπόκεινται σε Φθορά κ.λπ.

www.freelaw.gr
Εκποίηση Πραγμάτων που Υπόκεινται σε Φθορά κ.λπ.
Αριθμός άρθρου: 
67

1. Ο σύνδικος μπορεί να ζητήσει από τον εισηγητή να επιτρέψει να εξαιρεθούν από τη σφράγιση και να παραδο­θούν σ' αυτόν, όσα πράγματα υπόκεινται σε άμεση φθορά ή υποτίμηση της αξίας τους ή η διατήρησή τους είναι δα­πανηρή. Τα πράγματα αυτά απογράφονται και εκτιμώνται αμέσως από τον σύνδικο, ενώπιον του αρμόδιου για τη σφράγιση ειρηνοδίκη, ο οποίος προσυπογράφει την έκθε­ση.

2. Ο οφειλέτης ειδοποιείται με οποιοδήποτε μέσο, ακό­μη και τηλεφωνικώς περί του αιτήματος αυτού του συνδί­κου και δικαιούται να προβάλλει τις τυχόν αντιρρήσεις του ενώπιον του εισηγητή εντός της επόμενης ημέρας από την ειδοποίησή του.
 
3. Αν ο εισηγητής χορηγήσει τη σχετική άδεια, ο τόπος και χρόνος της πώλησης των πραγμάτων γνωστοποιείται με τοιχοκόλληση στο κατάστημα του πτωχευτικού δικαστη­ρίου.

Social Media