Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Εκπρόθεσμη Αναγγελία

www.freelaw.gr
Εκπρόθεσμη Αναγγελία
Αριθμός άρθρου: 
92

1. Πιστωτές που δεν ανήγγειλαν την απαίτησή τους μέ­σα στη νόμιμη προθεσμία, ώστε να μετάσχουν στην επα­λήθευση, μπορούν με ανακοπή και δικά τους έξοδα να ζη­τήσουν την επαλήθευσή της από το πτωχευτικό δικαστή­ριο, που δικάζει κατά τη διαδικασία του άρθρου 54.

2. Η ανακοπή στρέφεται κατά του συνδίκου, καλείται δε στη σχετική δίκη και η επιτροπή των πιστωτών. Η ανα­κοπή μπορεί να ασκηθεί μέχρι και την τελευταία διανομή. Η άσκηση της ανακοπής δεν αναστέλλει τις διανομές που έχουν ήδη διαταχθεί από τον εισηγητή. Εάν διαταχθούν νέες διανομές πριν την έκδοση της οριστικής απόφασης του δικαστηρίου, ο ανακόπτων μετέχει σε αυτές για ορι­σμένο ποσό που προσδιορίζεται προσωρινά από τον πρόεδρο του πτωχευτικού δικαστηρίου που δικάζει κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Το ποσό αυτό δεν καταβάλλεται στον ανακόπτοντα, αλλά φυλάσσεται μέ­χρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ανακοπής. Μετά την αναγνώριση της απαίτησης, ο ανακόπτων δικαι­ούται να ζητήσει από τον εισηγητή, να προαφαιρέσει από τα ποσά που δεν έχουν ακόμη διανεμηθεί τα μερίσματα που του αναλογούν από τις προηγηθείσες διανομές.

Social Media