Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Έκθεση του Συνδίκου

www.freelaw.gr
Έκθεση του Συνδίκου
Αριθμός άρθρου: 
70

1. Ο σύνδικος υποχρεούται να υποβάλει στη συνέλευ­ση των πιστωτών έκθεση σχετικά με την οικονομική κατάσταση του οφειλέτη και των αιτίων της πτώχευσης, τις προοπτικές διατήρησης της επιχείρησης, εν όλω ή εν μέρει, τις δυνατότητες βιωσιμότητάς της και υπαγωγής του οφειλέτη σε σχέδιο αναδιοργάνωσης και τις κατά περίπτω­ση προβλεπόμενες συνέπειες ως προς την ικανοποίηση των πιστωτών.

2. Η έκθεση του συνδίκου γνωστοποιείται υποχρεωτι­κά, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη συνέλευση των πιστωτών στον εισηγητή, στον οφειλέτη, στην επιτροπή πιστωτών και σε εκπρόσωπο των εργαζομένων, προκειμένου να τοποθετηθούν επ' αυτής.

Social Media