Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Γενική Διάταξη

www.freelaw.gr
Γενική Διάταξη
Αριθμός άρθρου: 
132

1. Μετά την ολοκλήρωση της εξέλεγξης των πιστώσε­ων και εφόσον δεν επιτεύχθηκε η αποδοχή ή η επικύρω­ση σχεδίου αναδιοργάνωσης της επιχείρησης του οφει­λέτη ή αυτή ακυρώθηκε για οποιονδήποτε λόγο, η πτώ­χευση βρίσκεται στο στάδιο της ένωσης των πιστωτών.

2. Κατά το στάδιο αυτό ο σύνδικος προβαίνει στη ρευ­στοποίηση του ενεργητικού της περιουσίας του οφειλέτη και στη διανομή του προϊόντος αυτής στους πιστωτές είτε με την εκποίηση της επιχείρησης ως συνόλου είτε με την εκποίηση των επιμέρους στοιχείων αυτής, καθενός χω­ριστά ή ομαδικά, σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις.

Social Media