Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Καθήκοντα της Επιτροπής

www.freelaw.gr
Καθήκοντα της Επιτροπής
Αριθμός άρθρου: 
86

1. Η επιτροπή πιστωτών παρακολουθεί την πορεία των εργασιών της πτώχευσης και παρέχει τη συνδρομή στον σύνδικο κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Έχει επίσης τις αρμοδιότητες που της παρέχουν οι διατά­ξεις του παρόντος κώδικα.

2. Αν η επιτροπή πιστωτών υποβληθεί σε δαπάνες α­ναγκαίες για την εκτέλεση του έργου της, πρέπει να ζη­τήσει, πριν τη διενέργεια των δαπανών, την άδεια του εισ­ηγητή, η οποία παρέχεται, αφού ακουστεί ο σύνδικος και ο οφειλέτης. Κατά της πράξης του εισηγητή επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του πτωχευτικού δικαστηρίου, το ο­ποίο αποφαίνεται αμετάκλητα.
 
3. Οι αποφάσεις της επιτροπής πιστωτών είναι έγκυρες, αν λήφθηκαν με τις ψήφους τουλάχιστον δύο (2) με­λών της. Η επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία αν παρίστανται δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη της.
 
4. Η επιτροπή πιστωτών συμμετέχει ή ενεργεί πράξεις που προβλέπονται στον παρόντα κώδικα, εφόσον έχει συσταθεί.

Social Media