Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Καθήκοντα του Εισηγητή επί της Διοίκησης της Πτώχευσης

www.freelaw.gr
Καθήκοντα του Εισηγητή επί της Διοίκησης της Πτώχευσης
Αριθμός άρθρου: 
59

1. Ο εισηγητής οφείλει αμέσως μετά την κήρυξη της πτώχευσης να μεριμνήσει για την ειδοποίηση του συνδί­κου περί του διορισμού του. Έχει καθήκον να επιτηρεί και να επιταχύνει τις εργασίες της πτώχευσης, να διατάσσει όλα τα κατεπείγοντα μέτρα προς διασφάλιση της πτω­χευτικής περιουσίας και προεδρεύει στη συνέλευση των πιστωτών.

2. Επιβλέπει το έργο του συνδίκου και, αν συντρέχει σχετική περίπτωση, μπορεί να ζητήσει την αντικατάστασή του. Παρέχει στον σύνδικο, μετά από συναίνεση της επι­τροπής πιστωτών, την άδεια εμπορίας ή εκποίησης εμπο­ρευμάτων και εν γένει κινητών της πτώχευσης, όπου προβλέπεται στον παρόντα κώδικα.
 
3. Σε κάθε περίπτωση ο εισηγητής έχει και τις αρμο­διότητες που ειδικά ορίζονται στον παρόντα κώδικα, αλλά και για κάθε πράξη αναγκαία στα πλαίσια και για την εκπλήρωση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που του παρέχονται με τον παρόντα κώδικα, έστω και αν ειδικά δεν προβλέπονται σ' αυτόν.

Social Media