Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Κατηγοριοποίηση των Απαιτήσεων

www.freelaw.gr
Κατηγοριοποίηση των Απαιτήσεων
Αριθμός άρθρου: 
111

1. Όταν συντρέχουν πιστωτές διαφορετικής νομικής θέσης, ο καθορισμός των δικαιωμάτων εκείνων που συμ­μετέχουν στο σχέδιο γίνεται υποχρεωτικά ανά ομάδες:

α) ενέγγυων πιστωτών, εφόσον τα δικαιώματά τους θίγονται με το σχέδιο,
 
β) γενικώς προνομιούχων πιστωτών,
 
γ) ανέγγυων πιστωτών και
 
δ) πιστωτών μειωμένης εξασφάλισης, μόνον εάν το σχέδιο προβλέπει περί των τελευταίων.
 
2. Οι απαιτήσεις των εργαζομένων αποτελούν ιδιαίτερη ομάδα.
 
3. Το σχέδιο μπορεί να προβλέπει τη δημιουργία, μέσα σε κάθε ομάδα πιστωτών, υποομάδων πιστωτών με ομοι­ογενή οικονομικά συμφέροντα, με βάση κριτήρια που δια­τυπώνονται ρητά σε αυτό.
 
4. Το σχέδιο μπορεί να εντάξει απαίτηση ή συμφέρον σε συγκεκριμένη ομάδα ή υποομάδα, εφόσον είναι ουσιωδώς όμοια προς εκείνα της ομάδας ή υποομάδας.
 
5. Το σχέδιο μπορεί να προβλέπει ιδιαίτερη ομάδα α­νέγγυων πιστωτών με μικρού ύψους απαιτήσεις.
 
6. Απαιτήσεις από συναλλαγές περί των οποίων το άρ­θρο 46 και απαιτήσεις που δημιουργούνται από συστή­ματα πληρωμών που προβλέπονται από ρυθμίσεις κοινο­τικού δικαίου, καθώς και ασφάλειες για τις απαιτήσεις αυ­τές, δεν μπορεί να αποτελούν αντικείμενα του σχεδίου.

Social Media