Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Μεταβίβαση της Επιχείρησης του Οφειλέτη

www.freelaw.gr
Μεταβίβαση της Επιχείρησης του Οφειλέτη
Αριθμός άρθρου: 
106Θ

1. Σε περίπτωση που σύμφωνα με τη συμφωνία εξυ­γίανσης ή με σύμβαση που καταρτίζεται σε εκτέλεση της τελευταίας μεταβιβάζεται το σύνολο ή μέρος της επιχείρη­σης του οφειλέτη, μεταβιβάζονται στον αποκτώντα το εν­εργητικό της επιχείρησης ή του μέρους της και ενδεχο­μένως, στο μέτρο που προβλέπεται στη συμφωνία, μέρος των υποχρεώσεων, ενώ οι λοιπές υποχρεώσεις κατά περί­πτωση εξοφλούνται από το τίμημα της πώλησης της επιχείρησης ή του μέρους της, διαγράφονται, ή στην περί­πτωση μεταβίβασης μέρους της επιχείρησης παραμένουν ως υποχρεώσεις του οφειλέτη ή κεφαλαιοποιούνται. Ως προς τη μεταβίβαση των εκκρεμών συμβατικών σχέσεων εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 33. Ως προς τη μεταβί­βαση διοικητικών αδειών εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 141 παράγραφος 3. Για τη σύμβαση μεταβίβασης εφαρμό­ζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 133 και 134.

2. Είναι δυνατή η μεταβίβαση της επιχείρησης ή μέ­ρους της είτε σε τρίτο έναντι χρηματικού ανταλλάγματος είτε σε εταιρεία που συνιστάται από τους πιστωτές σύμ­φωνα με την επόμενη παράγραφο.
 
3. Είναι δυνατόν κατά τους όρους της συμφωνίας εξυ­γίανσης να συστήνεται ανώνυμη εταιρεία με εισφορά σε είδος μέρους ή του συνόλου των απαιτήσεων κατά του οφειλέτη, τηρουμένων των προϋποθέσεων των άρθρων 9 και 9α του κ.ν. 2190/1920. Η εταιρεία αυτή αποκτά το σύν­ολο ή μέρος της επιχείρησης του οφειλέτη έναντι εξόφλη­σης των απαιτήσεων κατά του οφειλέτη που έχουν εισφερθεί σε αυτήν. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται ανα­λόγως οι διατάξεις του άρθρου 106ε παράγραφος 1 περί­πτωση γ'.
 
4. Στην περίπτωση του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται το άρθρο 178. (Το άρθρο 106η τίθεται όπως προστέθηκε με το άρθρο 12 Ν. 4013/2011).

Social Media