Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Περιορισμός Εκ του Νόμου

www.freelaw.gr
Περιορισμός Εκ του Νόμου
Αριθμός άρθρου: 
110

Με το σχέδιο δεν μπορεί να προταθεί μείωση που θα περιορίζει τις απαιτήσεις σε ποσοστό μικρότερο του δέκα τοις εκατό (10%). Το ποσό αυτό πρέπει να καταβληθεί, τμηματικά ή εν όλω, εντός τριών (3) ετών. Ως προς την καταβολή του υπερβάλλοντος ποσοστού δεν τίθεται χρο­νικός περιορισμός. (Το άρθρο 110 τίθεται όπως τροποποιή­θηκε με το άρθρο 34 παρ. 1 εδ. δ' και ε' Ν. 3858/2010 - *). 

* Προσοχή: Σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 1 και 2 Ν. 3858/2010: ''1. Για τη μεταβατική περίοδο από τη δημοσίευση, του παρόντος νόμου (1-7-2010) μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014 στις διατάξεις των άρθρων 100 παράγραφος 1 εδάφιο πρώτο, 103 παράγραφος 2 περίπτωση δ', 104 παράγραφος 1 περίπτωση στ' και 110 του Πτωχευτικού Κώδικα, όπως κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας», επέρχονται οι ήδη παρατεθείσες τροποποιήσεις:
δ) Στο άρθρο 110 εδάφιο πρώτο αντί των λέξεων και αριθμού «ποσοστό μικρότερο του είκοσι τοις εκατό (20%)» τίθεται «ποσοστό μικρότερο του δέκα τοις εκατό (10%)».
ε) Στο άρθρο 110 εδάφιο δεύτερο αντί των λέξεων «εντός έτους» τίθεται «εντός τριών (3) ετών»''.
 
2. Με το πέρας της μεταβατικής περιόδου της παραγράφου 1, οι επερχόμενες με την παράγραφο 1 υπό στοιχεία α' έως ε' τροποποιήσεις του Πτωχευτικού Κώδικα καταργούνται αυτοδίκαια και από 1ης Ιανουαρίου 2015 οι τρο­ποποιούμενες διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα επανέρχονται σε ισχύ ως είχαν πριν από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου''.

Social Media