Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Πίνακας Διανομής

www.freelaw.gr
Πίνακας Διανομής
Αριθμός άρθρου: 
153

1. Ο σύνδικος συντάσσει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση πίνακα διανομής του εκπλειστηριάσματος, καθώς και κάθε ποσού που εισέπραξε κατά οποιονδήποτε τρόπο για λο­γαριασμό της πτωχεύσεως. Ο πίνακας συντάσσεται με βά­ση τις επαληθευθείσες απαιτήσεις, σύμφωνα με τα επόμε­να άρθρα. Με άδεια του εισηγητή μπορεί ο σύνδικος να προβεί και σε προσωρινές διανομές.

2. Ο πίνακας διανομής υποβάλλεται στον εισηγητή, ο οποίος τον κηρύσσει εκτελεστό και τοιχοκολλάται στα γρα­φεία του. Ανακοίνωση περί της σύνταξης του πίνακα δια­νομής δημοσιεύεται στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών. Αν ο πίνακας διανομής αφορά προ­ϊόν εκποίησης της επιχείρησης ως συνόλου, η ανακοίνωση για τη σύνταξη του πίνακα δημοσιεύεται και σε δύο από τις πέντε μεγαλύτερης κυκλοφορίας (κατά το δελτίο του προη­γούμενου μηνός) ημερήσιες πολιτικές αθηναϊκές εφημερί­δες πανελλήνιας κυκλοφορίας, καθώς και σε μια οικονο­μική εφημερίδα. Αν πρόκειται για επιχείρηση της οποίας η αξία έχει καθοριστεί κατά το άρθρο 137 παράγραφος 3 σε ποσό άνω των πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) ευρώ, πρέπει η πρόσκληση να δημοσιευθεί και σε μια διεθνούς κυκλοφορίας ημερήσια οικονομική εφημερίδα που κυκλο­φορεί και στην Ελλάδα. Τις εφημερίδες προσδιορίζει ο εισηγητής. Σε κάθε άλλη περίπτωση, ο εισηγητής μπορεί να διατάξει τη δημοσίευση και σε μια ημερήσια πολιτική αθηναϊκή εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας, καθώς και σε μια οικονομική εφημερίδα, τις οποίες προσδιορίζει ο ίδιος.
 
*** ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 67 Ν. 3842/2010, η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 58 του κώδικα εισπράξεως δημοσίων εσόδων εφαρμόζεται αναλόγως και στους πίνακες διανομής που συντάσσουν οι σύνδικοι πτω­χεύσεως κατά τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα, ισχύει δε, και για όλα τα Ν.Π.Δ.Δ. οι απαιτήσεις των οποίων εισπράττονται, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων.

Social Media