Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Πλειοψηφίες για Αποδοχή του Σχεδίου

www.freelaw.gr
Πλειοψηφίες για Αποδοχή του Σχεδίου
Αριθμός άρθρου: 
121

1. Για την αποδοχή του σχεδίου απαιτείται πλειοψηφία των πιστωτών που εκπροσωπούν τα εξήντα τοις εκατό (60%) του συνόλου των απαιτήσεων, στο οποίο πρέπει να περιλαμβάνεται και ποσοστό τουλάχιστον σαράντα τοις εκατό (40%) των τυχόν εμπραγμάτως ή με ειδικό προ­νόμιο ή με προσημείωση υποθήκης εξασφαλιζόμενων α­παιτήσεων, όπως οι απαιτήσεις είχαν αναγγελθεί και η πραγματική εικόνα τους βεβαιώνεται σε πίνακα απαιτή­σεων που συντάσσεται και υπογράφεται από ορκωτό ελεγκτή και υποβάλλεται στον εισηγητή.

2. Αμφισβητούμενες απαιτήσεις μπορούν να γίνουν προσωρινά δεκτές προς ψηφοφορία από τον εισηγητή. Η οριστική επίλυση της αμφισβήτησης διαφοροποιεί τα δικαι­ώματα του αμφισβητούμενου πιστωτή, χωρίς να θίγεται η ψηφοφορία.

Social Media