Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Ποιοι Συμμετέχουν - Απαρτία - Πλειοψηφία

www.freelaw.gr
Ποιοι Συμμετέχουν - Απαρτία - Πλειοψηφία
Αριθμός άρθρου: 
83

1. Στην αρχική συνέλευση και σε αυτές που επακο­λουθούν, μέχρι να ολοκληρωθεί η κατά το άρθρο 93 επα­λήθευση, μετέχει κάθε προσερχόμενος πιστωτής, του ο­ποίου πιθανολογείται, κατά την κρίση του εισηγητή, η απαίτησή του κατά του οφειλέτη. Μετά την επαλήθευση των πιστώσεων, στη συνέλευση μετέχουν οι πιστωτές των οποίων έγιναν δεκτές, έστω και προσωρινά, κατά το άρ­θρο 94, οι απαιτήσεις τους.

2. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα κώδικα, απαρτία υπάρχει, αν μετέχουν στη συνέλευση τουλάχιστον οι μισοί από τους πιστωτές, ανεξάρτητα από το ύψος των πιστωμάτων τους. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί α­παρτία, η συνέλευση επαναλαμβάνεται με όσους, ανεξάρ­τητα από τον αριθμό τους, ευρεθούν παρόντες, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα κώδικα.
 
3. Η συνέλευση λαμβάνει αποφάσεις, αν στον παρόντα κώδικα δεν ορίζεται διαφορετικά, κατά πλειοψηφία των παρόντων.
 
4. Στις συνελεύσεις προεδρεύει ο εισηγητής και επικουρείται από τον γραμματέα των πτωχεύσεων, ο οποίος συντάσσει τη σχετική έκθεση, παρίσταται δε και ο σύνδικος, ο οποίος καλείται νομίμως. Κατά τον ίδιο τρόπο κα­λείται και ο οφειλέτης. 

Social Media