Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Πώς Γίνεται η Επαλήθευση

www.freelaw.gr
Πώς Γίνεται η Επαλήθευση
Αριθμός άρθρου: 
93

1. Η επαλήθευση των απαιτήσεων διενεργείται από τον σύνδικο ενώπιον του εισηγητή και αρχίζει τρεις (3) η­μέρες μετά από την πάροδο της προθεσμίας για τις αναγ­γελίες. Η προθεσμία των επαληθεύσεων ορίζεται από τον εισηγητή και δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις (3) μή­νες, μπορεί δε αυτή να παραταθεί από τον εισηγητή. Ο εισηγητής ορίζει επίσης την ημέρα και ώρα της έναρξης των επαληθεύσεων, η οποία γνωστοποιείται στους πιστω­τές από τον σύνδικο με την πρόσκληση του άρθρου 89.

2. Ο πιστωτής, του οποίου επαληθεύεται η απαίτηση, μπορεί να παρίσταται προσωπικά ή δια τρίτου προσώπου εφοδιασμένου με ειδικό πληρεξούσιο που μπορεί να δοθεί και με ιδιωτικό έγγραφο με θεωρημένη την υπογραφή του πιστωτή από οποιαδήποτε δημόσια ή δημοτική αρχή ή δικηγόρο. Εάν πρόκειται για απαιτήσεις του συνδίκου, η επαλήθευση διενεργείται από δύο πιστωτές, οι οποίοι έχουν από τις μεγαλύτερες απαιτήσεις που αναφέρονται στον ισολογισμό και οι οποίοι ορίζονται από τον εισηγητή. Οι πιστωτές, οποίων οι απαιτήσεις επαληθεύτηκαν ή και μόνο αναφέρονται στον ισολογισμό του οφειλέτη, έχουν δικαίωμα να παρευρίσκονται στην επαλήθευση των απαι­τήσεων των λοιπών πιστωτών.
 
3.  Η επαλήθευση γίνεται με αντιπαραβολή των εγγρά­φων του πιστωτή προς τα βιβλία και λοιπά έγγραφα του οφειλέτη. Ο εισηγητής μπορεί πάντοτε με αίτηση κάθε εν­διαφερομένου ή και αυτεπαγγέλτως να ζητήσει την προσ­κόμιση των βιβλίων του πιστωτή ή ακριβούς αποσπάσμα­τος αυτών ως αποδεικτικό μέσο.
 
4. Εάν μία απαίτηση γίνει ολικά ή μερικά δεκτή, ο σύνδικος προβαίνει σε σχετική σημείωση στα προσκομισθέντα αποδεικτικά έγγραφα, η οποία θεωρείται από τον εισηγητή.
 
5. Ο εισηγητής συντάσσει έκθεση για την επαλήθευση των απαιτήσεων, η οποία υπογράφεται σε κάθε συνεδρί­αση από αυτόν, τον σύνδικο και τον γραμματέα. Στην έκ­θεση αναφέρεται η ταυτότητα των πιστωτών, σύντομη πε­ριγραφή των κατατεθέντων αποδεικτικών εγγράφων, ση­μείωση των διορθώσεων και διαγραφών, καθώς και αν η απαίτηση έγινε δεκτή ή αμφισβητήθηκε. Η έκθεση αναρτάται για δέκα (10) ημέρες στα γραφεία του εισηγητή.

Social Media