Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Προληπτικά Μέτρα

www.freelaw.gr
Προληπτικά Μέτρα
Αριθμός άρθρου: 
10

1. Μετά την υποβολή της αίτησης για κήρυξη του οφει­λέτη σε πτώχευση, ο πρόεδρος του αρμόδιου κατά το άρ­θρο 4 δικαστηρίου, δικάζοντας κατά τη διαδικασία των α­σφαλιστικών μέτρων (άρθρα 682 επ. Κ.Πολ.Δ.), μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να διατάξει όποιο μέτρο κρίνει αναγκαίο για να αποτραπεί κάθε επιζήμια για τους πιστωτές μεταβολή της περιουσίας του οφειλέτη ή μείωση της αξίας της, μέχρι να δημοσιευθεί η απόφαση επί της αίτησης για κήρυξη της πτώχευσης. Ο πρόεδρος μπορεί, ιδίως, να απαγορεύσει οποιαδήποτε διάθεση περιουσιακού στοιχείου από τον οφειλέτη ή προς αυτόν, να διατάξει την αναστολή των ατομικών διώξεων των πιστωτών, να ορίσει μεσεγγυούχο. Η απόφαση υπο­βάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 8.

2. Τα διατασσόμενα μέτρα παύουν αυτοδικαίως με την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου επί της αίτησης για κήρυξη της πτώχευσης.

Social Media