Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Πρόσληψη Προσώπων με Ειδικές Γνώσεις

www.freelaw.gr
Πρόσληψη Προσώπων με Ειδικές Γνώσεις
Αριθμός άρθρου: 
75

Ο σύνδικος, σε περίπτωση που για την προώθηση των εργασιών της πτώχευσης απαιτούνται ειδικές γνώσεις τε­χνικής, οικονομικής, λογιστικής ή άλλης φύσεως, τις οποί­ες δεν διαθέτει ο ίδιος, μπορεί, μετά από σύμφωνη γνώμη του εισηγητή, να προσλάβει, με οποιαδήποτε συμβατική σχέση (εργασίας, έργου κ.λπ.), τα απαιτούμενα προς υ­ποβοήθηση του έργου του τρίτα πρόσωπα ή τον οφειλέ­τη, των οποίων η αμοιβή θα καθοριστεί, κατ' εύλογη κρίση, από το πτωχευτικό δικαστήριο, μετά από πρόταση του εισηγητή.

Social Media