Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Πρόταση Σχεδίου Αναδιοργάνωσης

www.freelaw.gr
Πρόταση Σχεδίου Αναδιοργάνωσης
Αριθμός άρθρου: 
108

1. Σχέδιο δικαιούται να υποβάλει στο πτωχευτικό δικα­στήριο ο οφειλέτης και ο σύνδικος, σύμφωνα με τις ακό­λουθες ρυθμίσεις.

2. Ο οφειλέτης δικαιούται να υποβάλει σχέδιο αναδιορ­γάνωσης συγχρόνως με την αίτησή του, με την οποία ζητεί να κηρυχθεί σε πτώχευση κατά τα άρθρα 3 παράγραφος 2 και 5 παράγραφος 2, ή μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από την κήρυξή του σε πτώχευση. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί από το πτωχευτικό δικαστήριο μια φορά και για σύντομο χρόνο, όχι πέραν του τριμήνου, εφόσον αποδεικνύεται ότι η καθυστέρηση δεν είναι επιζή­μια για τους πιστωτές και ότι υπάρχουν βάσιμες ελπίδες αποδοχής του σχεδίου από τους πιστωτές.
 
3. Ο σύνδικος δικαιούται να υποβάλει σχέδιο αναδιορ­γάνωσης μόνο μετά την παρέλευση άπρακτης της κατά την παράγραφο 2 προθεσμίας υποβολής σχεδίου από τον οφειλέτη και μέσα σε τρεις (3) μήνες από την παρέλευση αυτής και εφόσον έχει προηγηθεί η κατά το άρθρο 70 έκ­θεσή του. Η διάταξη του δεύτερου εδαφίου της προηγού­μενης παραγράφου εφαρμόζεται αναλόγως.

Social Media