Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Προθεσμία Αναγγελίας

www.freelaw.gr
Προθεσμία Αναγγελίας
Αριθμός άρθρου: 
90

1. Η προθεσμία της αναγγελίας των απαιτήσεων των πιστωτών είναι τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση της α­πόφασης που κήρυξε την πτώχευση στο Δελτίο Δικαστι­κών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών.

2. Η παράλειψη της αναγγελίας εκ μέρους του πιστω­τή, του οποίου η απαίτηση είναι εξοπλισμένη με εμπράγ­ματη ασφάλεια ή ειδικό προνόμιο, δεν επιφέρει απώλεια της εμπράγματης αγωγής.
 
3. Ο σύνδικος, μετά την παρέλευση της προθεσμίας αναγγελίας, οφείλει να καταρτίσει πίνακα όλων των αναγγελθέντων πιστωτών, σύμφωνα με τις προηγούμενες πα­ραγράφους, σημειώνοντας το ύψος της κάθε απαίτησης, αν αυτή συνοδεύεται από κάποιο προνόμιο ή εμπράγματη ασφάλεια και τη σειρά κατάταξής της. Ο σύνδικος καταθέ­τει τον πίνακα στον γραμματέα των πτωχεύσεων και αντίγραφο αυτού παραδίδει στον εισηγητή.
 
4. Κάθε πιστωτής έχει δικαίωμα να λάβει αντίγραφο του πίνακα, μέχρι την προηγούμενη της ημέρας που ορί­σθηκε για την επαλήθευση των απαιτήσεων, με σκοπό να προβάλει αντιρρήσεις κατά του ύψους, του είδους και της σειράς κατάταξης της απαίτησης άλλου πιστωτή.

Social Media