Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Προθεσμία Σύναψης της Συμφωνίας - Υποχρεώσεις Κατά τη Διαπραγμάτευση

www.freelaw.gr
Προθεσμία Σύναψης της Συμφωνίας - Υποχρεώσεις Κατά τη Διαπραγμάτευση
Αριθμός άρθρου: 
104

1. Η συμφωνία εξυγίανσης συνάπτεται εντός της προ­θεσμίας του άρθρου 101 παράγραφος 1. Εντός της ίδιας προθεσμίας κατατίθεται η αίτηση για την επικύρωσή της από το πτωχευτικό δικαστήριο. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, η διαδικασία θεωρείται αυτοδικαίως λήξασα και το λειτούργημα του τυχόν διορισθέντος μεσο­λαβητή και του τυχόν διορισθέντος ειδικού εντολοδόχου του άρθρου 102 παράγραφος 6 περαιωμένο.

2. Κατά τις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη της συμ­φωνίας εξυγίανσης, ο οφειλέτης υποχρεούται να παρέχει στο μεσολαβητή, και αν δεν έχει διορισθεί μεσολαβητής, στους πιστωτές του και τον εμπειρογνώμονα όλες τις πληροφορίες, που είναι αναγκαίες για την εκτίμηση της κα­τάστασης της επιχείρησης και των προοπτικών της. Οι πληροφορίες παρέχονται από τον οφειλέτη είτε μετά από αίτηση των προσώπων αυτών ή και χωρίς αίτηση, αν η μη παροχή τους θα μπορούσε να δημιουργήσει στους πιστω­τές παραπλανητική εικόνα της επιχείρησης. Σε περίπτωση μη παροχής πληροφοριών που έχουν ζητηθεί, ιδίως για τη διαφύλαξη επιχειρηματικών απορρήτων, ο οφειλέτης οφεί­λει να επεξηγεί τους λόγους της μη παροχής τους. ­

Social Media