Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Πτωχευτική Απαλλοτρίωση

www.freelaw.gr
Πτωχευτική Απαλλοτρίωση
Αριθμός άρθρου: 
17

1. Ο οφειλέτης από την κήρυξη της πτώχευσης στερεί­ται αυτοδικαίως της διοίκησης (διαχείρισης και διάθεσης) της περιουσίας του (πτωχευτική απαλλοτρίωση), την οποία ασκεί μόνος ο σύνδικος. Μετά την κήρυξη της πτώχευσης, πράξεις διαχείρισης ή διάθεσης στοιχείων της πτωχευτικής περιουσίας από τον οφειλέτη ή προς αυτόν, χωρίς τη σύμπραξη του συνδίκου, είναι ανενεργείς και α­παγορεύεται να καταχωρηθούν σε δημόσια βιβλία οποιασ­δήποτε φύσεως, χωρίς τη γραπτή έγκριση του συνδίκου.

2. Με την επιφύλαξη ειδικών ρυθμίσεων, αν ο οφειλέ­της διέθεσε περιουσιακά στοιχεία κατά την ημέρα κήρυξης της πτώχευσης, τεκμαίρεται ότι η διάθεση έγινε μετά την κήρυξη.
 
3. Η πτωχευτική απαλλοτρίωση αίρεται σε όσες περι­πτώσεις ο παρών κώδικας προβλέπει.
 
4. Ο οφειλέτης δεν νομιμοποιείται μετά την κήρυξη της πτώχευσης σε δίκες που αφορούν την πτωχευτική περι­ουσία. Μόνο σε περίπτωση κατεπείγοντος και αδράνειας του συνδίκου νομιμοποιείται, κατ' εξαίρεση, στη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προστασία της πτωχευτικής πε­ριουσίας. Σε κάθε περίπτωση, ο οφειλέτης έχει το δικαίω­μα να παρεμβαίνει προσθέτως στις δίκες που διεξάγει ο σύνδικος.

Social Media