Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Πτωχευτική Διεκδίκηση

www.freelaw.gr
Πτωχευτική Διεκδίκηση
Αριθμός άρθρου: 
38

1. Δικαίωμα διεκδίκησης έχει εκείνος που πριν την κή­ρυξη της πτώχευσης παρέδωσε εμπορεύματα στον οφει­λέτη λόγω παρακαταθήκης προς πώληση ή για να πωληθούν για λογαριασμό του, εφόσον αυτά, κατά την κήρυ­ξη της πτώχευσης, βρίσκονται στην πτωχευτική περιουσία του οφειλέτη αναλλοίωτα εν όλω ή εν μέρει.

2. Εάν τα εμπορεύματα της παραγράφου 1 έχουν πωληθεί και το τίμημα οφείλεται κατά την κήρυξη της πτώχευ­σης, ο παραγγελέας - παρακαταθέτης διεκδικεί ευθέως αυτό στα χέρια του αγοραστή.
 
3. Ο δικαιούχος διεκδικεί αξιόγραφα, τα οποία πριν την κήρυξη της πτώχευσης είχε αποστείλει στον οφειλέτη για να εισπραχθούν ή να διατεθούν για καθορισμένες πληρω­μές, εφόσον αυτά κατά την κήρυξη της πτώχευσης βρί­σκονται στα χέρια του οφειλέτη αυτούσια.

Social Media