Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Σφράγιση της Πτωχευτικής Περιουσίας

www.freelaw.gr
Σφράγιση της Πτωχευτικής Περιουσίας
Αριθμός άρθρου: 
11

1. Ο γραμματέας των πτωχεύσεων γνωστοποιεί αμέ­σως στον σύνδικο της πτώχευσης τη διάταξη της απόφα­σης για τη σφράγιση της πτωχευτικής περιουσίας. Η γνω­στοποίηση γίνεται με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο, ακόμη και με τηλεομοιοτύπημα ή τηλεγράφημα. Αρμόδιος για τη σφράγιση είναι ο σύνδικος της πτώχευσης, ο οποίος υποχρεούται να εκτελέσει τη σφράγιση μέσα σε είκοσι τέσ­σερις (24) ώρες.

2. Ο εισηγητής μπορεί να επιτρέψει να παραλειφθεί η σφράγιση της πτωχευτικής περιουσίας, αν κατά την κρίση του η απογραφή είναι δυνατόν να περαιωθεί μέσα σε μία (1) ημέρα.
 
3. Ο σύνδικος θέτει τις σφραγίδες στις θύρες και τα πα­ράθυρα του καταστήματος του οφειλέτη και των λοιπών ακινήτων του, καθώς και επί των κινητών του που βρί­σκονται εκτός κλειστού χώρου, ώστε να μην είναι δυνατή ή είσοδος στα ακίνητα ή η αφαίρεση κινητών, χωρίς την κα­ταστροφή των σφραγίδων.
 
4. Δεν μπορεί να σφραγιστεί η κατοικία του οφειλέτη και της οικογένειας του ή τα κινητά που κατά το άρθρο 953 παράγραφος 3 του Κ.Πολ.Δ. είναι ακατάσχετα. Επίσης, εξαιρούνται από τη σφράγιση και παραδίδονται αμέσως στον σύνδικο τα πράγματα που εξαιρέθηκαν από τη σφρά­γιση κατά το άρθρο 67, καθώς και τα εμπορικά βιβλία του οφειλέτη και τα βραχυπρόθεσμα αξιόγραφα ή αυτά που πρέπει να γίνουν αποδεκτά από τρίτο ή για τα οποία πρέ­πει να ληφθούν συντηρητικά μέτρα. Τα εμπορικά βιβλία θεωρούνται από τον σύνδικο και βεβαιώνεται με συνοπτι­κή έκθεση η κατάστασή τους, τα δε αξιόγραφα περιγράφονται ακριβώς στην έκθεση.
 
5. Για τη σφράγιση συντάσσεται από τον σύνδικο έκθε­ση, στην οποία αναφέρεται η περιγραφή των χώρων, ό­που τέθηκαν οι σφραγίδες, τα σημαντικά έγγραφα και οι διαθήκες που ανευρέθηκαν, τα εξαιρεθέντα από τη σφρά­γιση πράγματα και καταχωρείται κάθε ισχυρισμός ή αντίρ­ρηση των προσώπων που παρευρέθηκαν στη σφράγιση και κάθε τι που μπορεί να έχει σημασία για την πτώχευση και υπέπεσε στην αντίληψη του συνδίκου.
 
6. Η σφράγιση μισθωμένου από τον οφειλέτη εμπορι­κού καταστήματος, αποθήκης ή άλλου χώρου για την ά­σκηση της επιχείρησής του δεν εμποδίζει την εκτέλεση δικαστικής απόφασης που διατάσσει για οποιονδήποτε λόγο την απόδοση του μισθίου στον εκμισθωτή. Μεσεγ­γυούχος των πραγμάτων που ευρίσκονται στο μίσθιο είναι ο εκμισθωτής, μέχρι να παραληφθούν αυτά από τον σύνδικο και εφαρμόζονται σχετικά οι διατάξεις του άρθρου 956 παράγραφος 4 του Κ.Πολ.Δ.. (Το άρθρο11 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 παρ. 1 Ν. 4055/2012, με ισχύ από 2-4-2012).

Social Media