Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Συμβάσεις Εργασίας

www.freelaw.gr
Συμβάσεις Εργασίας
Αριθμός άρθρου: 
34

1. Με την κήρυξη της πτώχευσης δεν λύεται η σύμβα­ση εργασίας.

2. Ο σύνδικος, εφόσον ο οφειλέτης είναι εργοδότης, μπορεί να λύσει τη σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, με καταγγελία. Η πτώχευση αποτελεί σπουδαίο λόγο καταγγελίας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου. Για το κύρος της καταγγελίας της σύμβασης εργα­σίας αορίστου χρόνου δεν απαιτείται η καταβολή αποζη­μίωσης.
 
3. Σε περίπτωση που η κατά το άρθρο 70 έκθεση του συνδίκου προβλέπει βιωσιμότητα της επιχείρησης, ο σύνδικος, ο οφειλέτης και η επιτροπή πιστωτών, μπορούν χωριστά ο καθένας ή από κοινού να ζητήσουν από τον εισηγητή την διατήρηση των αναγκαίων θέσεων εργασίας μέχρι την έγκριση ή απόρριψη από το πτωχευτικό δικα­στήριο του κατά τα άρθρα 107 επ. σχεδίου αναδιοργάνω­σης.
 
4. Οι απαιτήσεις των μισθωτών από μισθούς και λοι­πές παροχές που γεννήθηκαν πριν την κήρυξη της πτώ­χευσης, καθώς και κάθε συναρτώμενη με την καταγγελία απαίτησή τους, όπως ιδίως αποζημίωση εκ του νόμου, αποτελούν πτωχευτικές απαιτήσεις, για τις οποίες οι μι­σθωτοί ικανοποιούνται ως πτωχευτικοί πιστωτές κατά τις ειδικότερες περί κατατάξεως των πιστωτών διατάξεις του παρόντος κώδικα.
 
5. Μισθωτός που πραγματικά συνεχίζει να παρέχει ή παρέχει την εργασία του μετά την κήρυξη της πτώχευσης, λόγω συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας από τον οφειλέτη ή τον σύνδικο, για τους μισθούς και τις συν­αφείς παροχές, ικανοποιείται ως ομαδικός πιστωτής.

Social Media