Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Συμβιβασμός Επί Απαιτήσεων

www.freelaw.gr
Συμβιβασμός Επί Απαιτήσεων
Αριθμός άρθρου: 
74

1. Ο σύνδικος μπορεί να συνάψει συμβιβασμό, κατά τους όρους του Αστικού Κώδικα (άρθρο 871), για κάθε αξίωση ενοχική ή εμπράγματη που έχει ο οφειλέτης έναντι τρίτων ή οι τρίτοι έναντι του οφειλέτη. Για το συμβιβασμό συνάπτεται συμφωνία μεταξύ του συνδίκου και του άλλου μέρους, με πρακτικό ενώπιον του γραμματέα των πτωχεύ­σεων και υποβάλλεται αμέσως προς επικύρωση στον εισηγητή.

2. Ο οφειλέτης και η επιτροπή των πιστωτών προσκα­λούνται να λάβουν γνώση της συμφωνίας της παραγρά­φου 1 και δικαιούνται να προβάλλουν τις τυχόν αντιρρή­σεις τους ενώπιον του εισηγητή εντός τριών (3) ημερών.
 
3. Αν η αξία του αντικειμένου του συμβιβασμού δεν υπερβαίνει το ποσό της αρμοδιότητας του μονομελούς πρωτοδικείου, ο εισηγητής τον επικυρώνει ο ίδιος ή αρνείται την επικύρωσή του. Κατά της απόφασης του εισηγητή επιτρέπεται στον σύνδικο, στον αντισυμβαλλόμενο, στον οφειλέτη, στην επιτροπή πιστωτών ή σε οποιονδήποτε πι­στωτή, προσφυγή ενώπιον του πτωχευτικού δικαστηρίου. Η απόφαση του πτωχευτικού δικαστηρίου δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα.
 
4. Αν η αξία του αντικειμένου του συμβιβασμού υπερ­βαίνει το ανωτέρω ποσό, ο εισηγητής συντάσσει αιτιολο­γημένη έκθεση και υποβάλλει το συμβιβασμό στο πτω­χευτικό δικαστήριο προς επικύρωση ή μη. Κατά της από­φασης του πτωχευτικού δικαστηρίου επιτρέπεται στα πρό­σωπα της προηγούμενης παραγράφου έφεση. Το εφετείο αποφαίνεται αμετακλήτως.

Social Media