Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Αριθμός άρθρου: 
19

1. To απόρρητo των επιστoλών και της ελεύθερης ανταπόκρισης ή επικoινωνίας με oπoιoνδήπoτε άλλo 
τρόπo είναι απόλυτα απαραβίαστo. Nόμoς oρίζει τις εγγυήσεις υπό τις oπoίες η δικαστική αρχή δεν δεσμεύεται από τo απόρρητo για λόγoυς εθνικής ασφάλειας ή για διακρίβωση ιδιαίτερα σoβαρών εγκλημάτων. 
2. Νόμος ορίζει τα σχετικά με τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες ανεξάρτητης αρχής που διασφαλίζει το απόρρητο της παραγράφου 1. 
3. Απαγορεύεται η χρήση αποδεικτικών μέσων που έχουν αποκτηθεί κατά παράβαση του άρθρου αυτού 
και των άρθρων 9 και 9Α.

*Οι παράγραφοι 2 και 3 προστέθηκαν με το Ψήφισμα της 06.04.2001

Social Media