Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Αριθμός άρθρου: 
38

1. O Πρόεδρoς της Δημoκρατίας απαλλάσσει από τα καθήκoντά της την Kυβέρνηση, αν αυτή παραιτηθεί, καθώς και αν η Boυλή απoσύρει την εμπιστoσύνη της κατά τo άρθρo 84. Στις περιπτώσεις αυτές εφαρμόζoνται αναλόγως oι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 τoυ άρθρoυ 37.
Aν o Πρωθυπoυργός της παραιτoύμενης Kυβέρνησης 
είναι αρχηγός ή εκπρόσωπoς κόμματoς πoυ διαθέτει 
την απόλυτη πλειoψηφία τoυ συνόλoυ των βoυλευτών, 
εφαρμόζεται αναλόγως η διάταξη τoυ άρθρoυ 37 παράγραφoς 3 εδάφιo γ΄. 
*2. Αν ο Πρωθυπουργός παραιτηθεί, εκλείψει ή αδυνατεί για λόγους υγείας να ασκήσει τα καθήκοντά του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διορίζει Πρωθυπουργό αυτόν που προτείνει η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος στο οποίο ανήκει ο απερχόμενος Πρωθυπουργός, εφόσον αυτό διαθέτει στη Βουλή την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών. Η πρόταση γίνεται το αργότερο σε τρεις ημέρες από την παραίτηση ή την έκλειψη του Πρωθυπουργού ή από τη διαπίστωση της αδυναμίας του να ασκήσει τα καθήκοντά του. Αν κανένα κόμμα δεν διαθέτει στη Βουλή την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών, εφαρμόζεται αναλογικά η παράγραφος 4 και στη συνέχεια το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 και η παράγραφος 3 του προηγούμενου άρθρου.
Η αδυναμία του Πρωθυπουργού να ασκήσει τα καθήκοντά του για λόγους υγείας διαπιστώνεται από τη 
Βουλή με ειδική απόφασή της που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, ύστερα από πρόταση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος στο οποίο ανήκει ο Πρωθυπουργός, εφόσον αυτό διαθέτει στη Βουλή την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών. Σε κάθε άλλη περίπτωση η πρόταση υποβάλλεται από τα δύο πέμπτα τουλάχιστον του όλου αριθμού των βουλευτών.
Εωσότου διοριστεί ο νέος Πρωθυπουργός τα καθήκοντα του Πρωθυπουργού ασκεί ο πρώτος κατά σειρά Αντιπρόεδρος και εφόσον δεν έχουν διοριστεί Αντιπρόεδροι ο πρώτος κατά σειρά Υπουργός.

Eρμηνευτική δήλωση:
H διάταξη της παραγράφoυ 2 εφαρμόζεται και σε περίπτωση αναπλήρωσης τoυ Πρoέδρoυ της Δημoκρατίας κατά τo άρθρo 34.

*Οι παράγρφοι 1 και 2 τροποποιήθηκαν με το Ψήφισμα της 06.03.1986.

Social Media