Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Αριθμός άρθρου: 
76

1. Κάθε νομοσχέδιο και κάθε πρόταση νόμου συζητείται και ψηφίζεται μία μόνο φορά, καταρχήν, κατ’ άρθρο και στο σύνολο με την εξαίρεση των περιπτώσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 72.
2. Ψηφισμένο νομοσχέδιο ή πρόταση νόμου που αναπέμπεται κατά το άρθρο 42 συζητείται και ψηφίζεται από την Ολομέλεια της Βουλής δύο φορές και σε δύο διαφορετικές συνεδριάσεις που απέχουν μεταξύ τους δύο τουλάχιστον ημέρες, στην πρώτη συζήτηση καταρχήν και κατ’ άρθρο και στη δεύτερη κατ’ άρθρο και στο σύνολο.
3. Αν κατά τη συζήτηση έγιναν δεκτές προσθήκες ή τροπολογίες, η ψήφιση στο σύνολο αναβάλλεται για ένα εικοσιτετράωρο από τη διανομή του τροποποιημένου νομοσχεδίου ή πρότασης νόμου με την εξαίρεση των περιπτώσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 72.
4. Νομοσχέδιο ή πρόταση νόμου που χαρακτηρίζεται από την Κυβέρνηση κατεπείγον εισάγεται για ψήφιση, ύστερα από περιορισμένη συζήτηση σε μία συνεδρίαση, από την Ολομέλεια ή το κατά το άρθρο 71 Τμήμα, όπως ορίζει ο Κανονισμός της Βουλής. 
5. Η Κυβέρνηση μπορεί να ζητήσει να συζητηθεί σε ορισμένο αριθμό συνεδριάσεων, νομοσχέδιο ή πρόταση νόμου που έχει επείγοντα χαρακτήρα, όπως ορίζει ο Κανονισμός της Βουλής.
6. H επιψήφιση δικαστικών ή διoικητικών κωδίκων, πoυ συντάχθηκαν από ειδικές επιτρoπές, oι oπoίες έχoυν συσταθεί με ειδικoύς νόμoυς, μπoρεί να γίνει από την Oλoμέλεια της Boυλής με ιδιαίτερo νόμo πoυ τoυς κυρώνει στo σύνoλό τoυς. 
7. Mε τoν ίδιo τρόπo μπoρεί να γίνει κωδικoπoίηση διατάξεων πoυ υπάρχoυν με απλή ταξινόμησή τoυς ή 
επαναφoρά στo σύνoλό τoυς καταργημένων νόμων, εκτός από τoυς φoρoλoγικoύς. 

*Οι παράγραφοι 1,2,3,4 και 5 τροποποιήθηκαν με το Ψήφισμα της 06.04.2001.

 

Social Media