Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Αριθμός άρθρου: 
89

1. Aπαγoρεύεται στoυς δικαστικoύς λειτoυργoύς να παρέχoυν κάθε άλλη μισθωτή υπηρεσία καθώς και να ασκoύν oπoιoδήπoτε επάγγελμα. 
2. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται στους δικαστικούς λειτουργούς να εκλέγονται μέλη της Ακαδημίας Αθηνών 
ή του διδακτικού προσωπικού ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, καθώς και να μετέχουν σε συμβούλια ή επιτροπές που ασκούν αρμοδιότητες πειθαρχικού, ελεγκτικού ή δικαιοδοτικού χαρακτήρα και σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές, εφόσον η συμμετοχή τους αυτή προβλέπεται ειδικά από το νόμο. Νόμος προβλέπει την αντικατάσταση δικαστικών λειτουργών από άλλα πρόσωπα σε συμβούλια ή επιτροπές που συγκροτούνται ή σε έργα που ανατίθενται με δήλωση βούλησης ιδιώτη, εν ζωή ή αιτία θανάτου, εκτός από τις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου.
3. Η ανάθεση διοικητικών καθηκόντων σε δικαστικούς λειτουργούς απαγορεύεται. Καθήκοντα σχετικά με την εκπαίδευση των δικαστικών λειτουργών θεωρούνται δικαστικά. Επιτρέπεται η ανάθεση σε δικαστικούς λειτουργούς των καθηκόντων εκπροσώπησης της Χώρας σε διεθνείς οργανισμούς.
Η διενέργεια διαιτησιών από δικαστικούς λειτουργούς επιτρέπεται μόνο στο πλαίσιο των υπηρεσιακών τους 
καθηκόντων, όπως νόμος ορίζει.
4. Aπαγoρεύεται στoυς δικαστικoύς λειτoυργoύς η συμμετoχή στην Kυβέρνηση. 
5. Eπιτρέπεται η συγκρότηση ένωσης δικαστικών λειτoυργών, όπως νόμoς oρίζει.

*Οι παράγραφοι 2 και 3 τροποποιήθηκαν με το Ψήφισμα της 06.04.2001.

Social Media