Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Digesta 2004

www.freelaw.gr
Digesta 2004
Έτος: 
2004

Τεύχος A' Τα περιεχόμενα σε μορφή pdf 

Πρόλογος

Χαιρετισμός για τα 30 χρόνια της Νομικής ΔΠΘ

Του Πρύτανη ΔΠΘ​

Του Προέδρου Νομικής ΔΠΘ

Μελέτες - Άρθρα

Π. Αγαλλοπούλου, Παρένθετη μητρότητα​

Σ. Τσαντίνης, Μερικές παρατηρήσεις για την αρχή της προφορικότητας, ιδίως στην δίκη ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου

Διάλογος με τη νομολογία [Όλα τα κείμενα βρίσκονται στο ίδιο pdf.]

Α. Διοικητικών Δικαστηρίων (Επιμέλεια: Δ. Φιλίππου) 

ΟλομΣτΕ 2857/2003, Ιδιότητα και μισθολόγιο των στρατιωτικών δικαστών

ΣτΕ 1553/2003, Βάρος αποδείξεως της εικονικότητας φορολογικού στοιχείου (με σημ. Δ.Φ.)

ΣτΕ 3056/2003, Κινητή τηλεφωνία και περιβάλλον (με σημ. Δ.Φ.)

Β. Νομολογία του ΑΕΔ 

ΑΕΔ 6/2001, Δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων στις διαφορές του άρθρου 8.4 ν.δ. 797/71 (τώρα ν. 2882/01 άρθρο 8.3) [Το κείμενο βρίσκονται στο προηγούμενο pdf.]​

Ι. Καστριώτης, Η δικαιοδοσία των δικαστηρίων επί διαφοράς μεταξύ Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και δικαιούχου αποζημιώσεως εξ αναγκαστικών απαλλοτριώσεων (με αφορμή την ΑΕΔ 6/2001)

Συνήγορος του Πολίτη (Επιμέλεια: Μ. Τσαπόγας) [Όλα τα κείμενα βρίσκονται στο ίδιο pdf.

Πόρισμα 15573.00.2.5/24.5.2001, Εγγραφή αλλοδαπού σε Οδοντιατρικό Σύλλογο υπό τον όρο της αμοιβαιότητας

Πόρισμα 13218.01.2.2/26.11.2001, Συναίνεση ασθενούς, διακοπή νοσηλείας με «πειθαρχικό» εξιτήριο

Πόρισμα 2109.01.2.6/10.1.2002, Ανάθεση υπηρεσίας Υποθηκοφύλακα σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης

Τραπεζικός Μεσολαβητής

Γ. Παπαϊωάννου, Τραπεζικός Μεσολαβητής. Πέντε χρόνια στην υπηρεσία του συναλλασσόμενου καταναλωτή​

Αναγόρευση σε επίτιμο Διδάκτορα Νομικής ΔΠΘ του Πρωθυπουργού  του Λου­ξεμβούργου

Προσφώνηση του Πρύτανη ΔΠΘ

134

Προσφώνηση του Προέδρου Νομικής ΔΠΘ

138

Έπαινος εκ μέρους του Καθηγητή Κ. Ρέμελη

140

Ομιλία του τιμώμενου Πρωθυπουργού του Λουξεμβούργου J. - C. Junker

146

Πρόγραμμα εκδηλώσεων Νομικής ΔΠΘ

Γ΄ Συνέδριο των Τριών Νομικών Σχολών

Εορτασμός των 30 χρόνων από την ίδρυση της Σχολής​

Digesta 2004 B'         Τα περιεχόμενα σε μορφή pdf 

Αντί Προλόγου...................................................................................

ΙΙΙ

Μελέτες

Π. Κορνηλάκης, Προσπάθειες διεθνούς ενοποίησης του Αστικού Δικαίου.

155

Π. Παπαρσενίου, Χρονομεριστική μίσθωση (ένα παράδειγμα σχέσης κοινοτικών και εθνικών κανόνων)

 

168

Ν. Σκουλάς, Χρονομεριστική μίσθωση (παρατηρήσεις στις επιλογές του νομοθέτη και στην νομική φύση του «εμπραγματοποιημένου» ενοχικού δικαιώματος)

 

 

188

Διάλογος με τη νομολογία 

Α. Διοικητικών Δικαστηρίων (Επιμέλεια: Δ. Φιλίππου)[Όλα τα κείμενα βρίσκονται στο ίδιο pdf.]

ΟλομΣτΕ 647/2004, Συνταγματικότητα του αναλογικού παραβόλου για την άσκηση εφέσεως επί φορολογικών υποθέσεων (με σημ. Δ.Φ.)

 

194

ΟλομΣτΕ 990/2004, Αρχή της αναλογικότητας και νομοθετική πρόβλεψη επιβολής πολλαπλού τέλους ως κύρωση τελωνειακής παραβάσεως (με σημ. Δ.Φ.)

 

 

200

ΟλομΣτΕ 991/2004, Πολλαπλή επίδοση δικογράφου στο Δημόσιο με ποινή απαραδέκτου (με σημ. Δ.Φ.)

 

223

ΔιοικΕφΑθ 3155/2003, Αντισυνταγματικότητα του τρόπου αναβαθμολογήσεως γραπτών για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (με σημ. Π. Λαζαράτου)

 

 

226

 

Β. Πολιτικών Δικαστηρίων [Όλα τα κείμενα βρίσκονται στο ίδιο pdf.]

ΑΠ 213/2003, Επιταγή μεταχρονολογημένη και πτώχευση του εκδότη (με σημ. Ι. Σιώτου)

 

231

ΜονΠρωτΑλεξ 418/2003, Έννοια και περιεχόμενο του τεκμηρίου του άρθρου 55.2 ν. 2121/93 (με σημ. Κ. Μαντενιώτου - Λυρατζοπούλου)

 

233

Εορτασμός των 30 χρόνων της Νομικής ΔΠΘ Γ΄ Συνέδριο των τριών Νομικών Σχολών

Γρηγ. - Ευαγ. Καλαβρός, Η αρχή του σεβασμού της διαφορετικότητας (diversité) στο διεθνές (δημόσιο και ιδιωτικό) δίκαιο

 

244

Σ. Παπαγεωργίου - Γονατάς, Νομοθετικές πρωτοβουλίες και νομικός πολιτισμός

 

249

Πρόγραμμα εκδηλώσεων στο πλαίσιο του εορτασμού των 30 χρόνων Νομικής ΔΠΘ

 

252

Θέματα ειδικού ενδιαφέροντος

Θ. Κριθαράς, Η προστασία των προγραμμάτων Η/Υ κατά το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας

 

253

Διεθνής φοιτητική παρουσία της Νομικής ΔΠΘ

266

Industria A   List of Abbreviations 

Industria B   List of Abbreviations 

Τεύχος Γ΄   Τα περιεχόμενα σε μορφή pdf 

Πρόλογος

V

Μελέτες

Γρηγ. - Ευάγγ. Καλαβρός, Η οριοθέτηση των κοινοτικών αρμοδιοτήτων στο Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, ως εκδήλωση θεσμικής μεταρρύθμισης στο κοινοτικό κεκτημένο​

Α. Χελιδόνης, Η Νομική ως «τέχνη» της πειθούς

Μιχ. Α. Πατεράκης, Η αναμονή στην οδική μεταφορά πραγμάτων

Νομολογία του ΔΕΚ (Επιμέλεια: Μιχ. Χρυσομάλλης, Επίκουρος καθηγητής Νομικής ΔΠΘ)

ΔΕΚ (5ο τμήμα) - Απόφαση της 13.11.2003 στην υπόθεση C-153/02, Αναγνώριση διπλώματος που χορηγείται από πανεπιστήμιο εγκατεστημένο σε κράτος - μέλος της ΕΕ​

ΔΕΚ - Απόφαση της 23.11.1999 στην υπόθεση C-149/96, Αδυναμία επίκλησης των συμφωνιών ΠΟΕ (Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου) προς αμφισβήτηση της νομιμότητας κοινοτικής πράξεως

Συνήγορος του Πολίτη (Επιμέλεια: Μ. Τσαπόγας)

Πόρισμα 20360.03.2.1/27.1.2004, Επικύρωση αντιγράφων από δικηγόρο

359

Πόρισμα 9227.03.2.2/29.9.2003, Χορήγηση και περιεχόμενο πιστοποιητικού προϋπηρεσίας

 

361

Πόρισμα 14530.02.2.2 και 16312.03.2.2/30.11.2003, Φορολόγηση εκτάσεων που έχουν υποχρεωτικά κηρυχθεί αναδασωτέες

 

370

Θέματα ειδικού ενδιαφέροντος

Γ.Δ. Σιαπέρας, Οι τράπεζες των γενετικών δεδομένων (υπό το πρίσμα του άρθρου 200 Α ΚΠΔ)

 

376

Γ.Χ. Γκρίτζαλης, Το μποϋκοτάζ

392

Ανάλεκτα

Β. Προφυλλίδης, Ευκαιρίες και κίνδυνοι για την Ελλάδα στα νέα γεωπολιτικά δεδομένα του παγκοσμιοποιημένου περιβάλλοντος

 

406

Από τον εορτασμό των 30 χρόνων της Νομικής ΔΠΘ [Όλα τα κείμενα βρίσκονται στο ίδιο pdf.]

Αναγόρευση σε επίτιμο διδάκτορα του Προέδρου του ΔΕΚ κ. Βασιλείου Σκουρή, Καθηγητή Νομικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Προσφώνηση του κ. Πρύτανη του ΔΠΘ

414

Προσφώνηση του κ. Προέδρου τους Νομικής ΔΠΘ

416

Έπαινος του Καθηγητή κ. Κ. Ρέμελη

418

Ομιλία του τιμωμένου Καθηγητή κ. Βασιλείου Σκουρή με τίτλο: «Η προστασία των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Τί αλλάζει μετά τη θέσπιση του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων»

 

 

424

 

Τεύχος Δ΄                 Τα περιεχόμενα σε μορφή pdf               ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ 2004 

Μελέτες

Ι. Ανδρουλιδάκη - Δημητριάδη, Η αστική ευθύνη του γιατρού από την τεχνητή ανθρώπινη αναπαραγωγή​

Θ. Παπαζήση, Συναίνεση ως προϋπόθεση σύννομης παροχής υπηρεσιών υγείας

Κ. Φουντεδάκη, Θέματα αστικής ιατρικής ευθύνης σε περίπτωση γέννησης ατόμου με σοβαρή ασθένεια ή αναπηρία (wrongful life)


Διάλογος με τη Νομολογία

Α. Αποφάσεις εθνικών δικαστηρίων

ΠολΠρΑθηνών 14135/2004, Διεθνής δικαιοδοσία σε γαμικές διαφορές κατά τον Κανονισμό 1347/2000 (2001/2003), με σχόλιο - μελέτη Απ. Άνθιμου

 

484

ΕιρΑθ 726/2004 και [Όλα τα κείμενα βρίσκονται στο ίδιο pdf.]

ΕιρΑθ 2676/2004, Προστασία του καταναλωτή σε στεγαστικά δάνεια με καταχρηστικούς όρους (με σημ. Γ. Παπαϊωάννου)

503

 

507

Β. Νομολογία ΔΕΚ και ΠΕΚ

Η Ελλάδα ενώπιον των Δικαστηρίων της ΕΕ (περίοδος 2004), επιμέλεια Μ. Χρυσομάλλη​

Ευρωπαϊκή Νομική Επικαιρότητα

Γ. Παπαϊωάννου, Κοινοτικές εξελίξεις σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων του καταναλωτή κατά το έτος 2004

 

527

ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ 2004 

Social Media