Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Εισαγωγικός Νόμος Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

www.freelaw.gr
Εισαγωγικός Νόμος Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
Είδος Νόμου: 
Τυπικός Νόμος

Διαβάστε τον εισαγωγικό νόμο του κώδικα πολιτικής δικονομίας, όπως τροποποιήθηκε με τους νόμους:

[2017] 4488/2017

[2016] 4416/2016

[2015] 4335/2015

[2012] 4055/2102, 4077/2012.

Άρθρα νόμου

Από την εισαγωγή του κώδικα πολιτικής δικονομίας καταργούνται:

α) ο νόμος της 2/14 Απριλίου 1834 «περί πολιτικής δικονομίας»,

β) ο νόμος της 23 Ιουλίου 1903 «περί πολιτικής δικονομίας της κρητικής πολιτείας»,

γ) τα άρθρα 315 έως 409 της κρητικής πολιτικής δικονομίας της 25 Ιανουαρίου 1880,

δ) τα άρθρα 50 έως 56 της ειδικής δικονομίας των Κρητών της 10 Φεβρουαρίου 1880, όπως ίσχυαν ως τώρα,

ε) κάθε άλλη διάταξη που είναι αντίθετη σε αυτόν, και

στ) κάθε διάταξη που αφορά θέματα που ρυθμίζει ο εισαγόμενος κώδικας, εφόσον δεν συμβιβάζεται με τις διατάξεις αυτού του κώδικα και δεν ορίζεται διαφορετικά στο νόμο αυτόν.

Διαβάστε περισσότερα..

Με την εισαγωγή του κώδικα πολιτικής δικονομίας δεν επηρεάζεται η ισχύς δικονομικών διατάξεων που στηρίζονται σε διεθνείς συμβάσεις.

Διαβάστε περισσότερα..

1. Στις περιπτώσεις που ειδικοί νόμοι παραπέμπουν σε διατάξεις οι οποίες καταργούνται με το νόμο αυτόν, από την εισαγωγή του κώδικα πολιτικής δικονομίας εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις του.

2. Στις περιπτώσεις που διατάξεις του αστικού κώδικα ή άλλου νόμου παραπέμπουν στην αρμοδιότητα και στην επ’ αναφορά διαδικασία γενικά του προέδρου πρωτοδικών ή στη διαδικασία των άρθρων 634 έως 639 της πολιτικής δικονομίας ή 564 έως 568 της κρητικής πολιτικής δικονομίας, από την εισαγωγή του ΚΠολΔ είναι αρμόδιο το μονομελές πρωτοδικείο, δικάζοντας κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ. ΚΠολΔ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.

3. Στις περιπτώσεις που διατάξεις νόμων παραπέμπουν στην επ’ αναφορά διαδικασία ενώπιον του πρωτοδικείου ή στη διαδικασία των άρθρων 640 έως 645 της πολιτικής δικονομίας ή 557 έως 560 της κρητικής πολιτικής δικονομίας, από την εισαγωγή του ΚΠολΔ εφαρμόζεται η διαδικασία των άρθρων 740 επ., εκτός αν ο νόμος αυτός ορίζει διαφορετικά.

4. καταργήθηκε με το Ν. 4335/2015.

ΠΜ:

4. Στις περιπτώσεις που διατάξεις νόμων προσδιορίζουν, για τις υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας, αρμοδιότητα πρωτοδικείων, αρμόδια είναι τα ειρηνοδικεία. Εξαιρούνται μόνον οι υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας του άρθρου 4 του ν. 3588/2007 (Α' 153), του ν. 2664/1998 (Α' 275), του άρθρου 1441 του Αστικού Κώδικα, καθώς και του άρθρου 905 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας[1].

[1] Η παρ. 4 του άρθρου 4 ΕισΝΚΠολΔ προστέθηκε με το άρθρο 20 του ν. 4055/2012.

Διαβάστε περισσότερα..

Από την εισαγωγή του ΚΠολΔ καταργούνται όλες οι διατάξεις νόμων που καθιερώνουν ειδικές διαδικασίες ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων ή ειδικούς κανόνες για ορισμένες κατηγορίες υποθέσεων που εισάγονται στα δικαστήρια αυτά, εκτός αν ο νόμος αυτός ορίζει διαφορετικά.

Διαβάστε περισσότερα..

1. Όλα τα χρηματικά ποσά που ορίζουν οι διατάξεις του ΚΠολΔ σε δραχμές*, επιτρέπεται να αυξομειώνονται με διατάγματα που εκδίδονται ύστερα από πρόταση του υπουργού δικαιοσύνης.

2. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος:

α) που ασκήθηκε η αγωγή ή η αίτηση, όταν πρόκειται για την αρμοδιότητα του δικαστηρίου ή την εφαρμογή ειδικών διατάξεων ή ειδικών διαδικασιών,

β) που εκδόθηκε η απόφαση, όταν πρόκειται για το επιτρεπτό ένδικου μέσου και την αρμοδιότητα του δικαστηρίου που το δικάζει,

γ) που επιβλήθηκε η ποινή, όταν πρόκειται για χρηματικές ποινές, και

δ) που γεννήθηκε η έννομη σχέση, όταν πρόκειται για το επιτρεπτό της απόδειξης με μάρτυρες.

 

* Πλέον σε ευρώ.

Διαβάστε περισσότερα..

Καταργήθηκε έμμεσα με το άρθρο 58 ν. 345/1976 και ρητά οι παρ. 2 και 3 από το άρθρο 22 παρ. 1 ν. 693/1977.

Διαβάστε περισσότερα..

1. Από την εισαγωγή του ΚΠολΔ καταργούνται, το άρθρο 38 του νόμου 3632 της 17/26 Ιουλίου 1928 «περί χρηματιστηριακών αξιών» και το προεδρικό διάταγμα της 15/15 Απριλίου 1929 «περί εκδικάσεως των χρηματιστηριακών διαφορών», οι παράγραφοι 3 επ. του άρθρου 18 του νομοθετικού διατάγματος της 2/10 Νοεμβρίου 1923 «περί χρηματιστηρίου εμπορευμάτων», τα άρθρα 51 έως 63 του εμπορικού νόμου καθώς και όλες οι διατάξεις νόμων που καθιερώνουν ειδικά πολιτικά δικαστήρια ή υποχρεωτικές ή αναγκαστικές διαιτησίες για την εκδίκαση διαφορών ιδιωτικού δικαίου, εκτός από εκείνες που ορίζονται στα άρθρα 8 και 46.

2. Οι εκκρεμείς δίκες κατά την εισαγωγή του ΚΠολΔ, ενώπιον των ειδικών πολιτικών δικαστηρίων ή των υποχρεωτικών ή αναγκαστικών διαιτησιών που καταργούνται με την παράγραφο 1, συνεχίζονται ενώπιόν τους σύμφωνα με τις καταργούμενες διατάξεις εωσότου εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση.

Διαβάστε περισσότερα..

1. Από την εισαγωγή του ΚΠολΔ καταργούνται όλες οι διατάξεις που ορίζουν την καθ’ ύλην ή κατά τόπον αρμοδιότητα των πολιτικών δικαστηρίων για την εκδίκαση των υποθέσεων που υπάγονται σ’ αυτά.

2. Οι δίκες που είναι εκκρεμείς κατά την εισαγωγή του ΚΠολΔ συνεχίζονται ενώπιον των δικαστηρίων όπου είχαν εισαχθεί ή είχαν παραπεμφθεί, εφόσον, σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν πριν από την εισαγωγή του είναι καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδια, και αν είναι αναρμόδια, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΚΠολΔ για την αρμοδιότητα.

3. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 η διαδικασία διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις του δικαίου που ίσχυε έως την εισαγωγή του ΚΠολΔ.

Διαβάστε περισσότερα..

1. Τα άρθρα 42 έως 51 του ΚΠολΔ εφαρμόζονται και στις δίκες που εκκρεμούν ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων κατά την εισαγωγή του.

2. Συμφωνία για παρέκταση της αρμοδιότητας που είχε συνομολογηθεί πριν από την εισαγωγή του ΚΠολΔ, σύμφωνα με τις διατάξεις του δικαίου που ίσχυε έως τότε, είναι έγκυρη, αν αφορά την κατά τόπον αρμοδιότητα.

Διαβάστε περισσότερα..

Καταργήθηκε έμμεσα με την κατάργηση του ενοικιοστασίου με τον α.ν. 342/1968 [άρθρο 11 παρ. 2].

Διαβάστε περισσότερα..

Στις δίκες που κατά την εισαγωγή του ΚΠολΔ είναι εκκρεμείς στον πρώτο βαθμό, οι διαδικαστικές πράξεις ρυθμίζονται από τις διατάξεις του, όσες όμως είχαν ενεργηθεί πριν από την εισαγωγή του ρυθμίζονται από το προγενέστερο δίκαιο.

Διαβάστε περισσότερα..

1. Οι διατάξεις των άρθρων 144 έως 151 του ΚΠολΔ για τις προθεσμίες εφαρμόζονται, εφόσον η επίδοση ή το γεγονός που αποτελεί την αφετηρία της προθεσμίας συντελέστηκε μετά την εισαγωγή του ΚΠολΔ.

2. Η διάρκεια των προθεσμιών που είχαν αρχίσει πριν από την εισαγωγή του ΚΠολΔ και δεν έχουν λήξει, καθώς και η παρέκτασή τους, κρίνονται σύμφωνα με το δίκαιο που ίσχυε πριν από την εισαγωγή του, η παράταση όμως, η αναστολή και η διακοπή τους εξαιτίας γεγονότων που επήλθαν μετά την εισαγωγή του KΠολΔ, κρίνονται με βάση τις διατάξεις του.

3. Οι διατάξεις των άρθρων 152 έως 158 ΚΠολΔ εφαρμόζονται και στις προθεσμίες που είχαν αρχίσει πριν από την εισαγωγή του, εφόσον δεν περατώθηκε η δίκη με αμετάκλητη απόφαση.

Διαβάστε περισσότερα..

1. Οι διατάξεις των άρθρων 173 έως 175 ΚΠολΔ εφαρμόζονται και στις δίκες που είναι εκκρεμείς πριν από την εισαγωγή του.

2. Οι διατάξεις των άρθρων 176 έως 193 ΚΠολΔ εφαρμόζονται και στις δίκες που είναι εκκρεμείς κατά την εισαγωγή του.

Διαβάστε περισσότερα..

Οι διατάξεις των άρθρων 205 και 206 ΚΠολΔ εφαρμόζονται και στις δίκες που είναι εκκρεμείς κατά την εισαγωγή του.

Διαβάστε περισσότερα..

Οι διατάξεις των άρθρων 208 έως 214 ΚΠολΔ εφαρμόζονται και στις αγωγές που είχαν ασκηθεί πριν από την εισαγωγή του και δεν έχουν ακόμη συζητηθεί.

Διαβάστε περισσότερα..

Οι διατάξεις των άρθρων 226 έως 281, 296 και 297 ΚΠολΔ εφαρμόζονται και στις αγωγές που είναι εκκρεμείς κατά την εισαγωγή του.

Διαβάστε περισσότερα..

1. Οι διατάξεις των άρθρων 286 έως 312 ΚΠολΔ εφαρμόζονται και στις δίκες που είναι εκκρεμείς κατά την εισαγωγή του.

2. Οι διατάξεις των άρθρων 313 έως 320 και 332 έως 334 ΚΠολΔ εφαρμόζονται και στις αποφάσεις που δημοσιεύθηκαν πριν από την εισαγωγή του.

Διαβάστε περισσότερα..

1. Διατηρούνται σε ισχύ οι ειδικές διατάξεις για διεξαγωγή εξώδικης πραγματογνωμοσύνης ή δειγματοληψίας.

2. Το δικαστήριο εκτιμά ελεύθερα τις γνωμοδοτήσεις πραγματογνωμόνων σύμφωνα με την παράγραφο 1 ή τις αποφάσεις διοικητικών αρχών ή συλλογικών οργάνων της διοίκησης που εκδίδονται με βάση τις γνωμοδοτήσεις αυτές και κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται.

Διαβάστε περισσότερα..

Οι διατάξεις των άρθρων 393 και 394 ΚΠολΔ εφαρμόζονται στις δικαιοπραξίες που καταρτίστηκαν μετά την εισαγωγή του.

Διαβάστε περισσότερα..

Οι διατάξεις των άρθρων 415 έως 420 και 421 έως 431 ΚΠολΔ εφαρμόζονται και στις δίκες που είναι εκκρεμείς κατά την εισαγωγή του. Διαδικαστικές πράξεις απόδειξης που έγιναν κατά τις διατάξεις του δικαίου που ίσχυε πριν από την εισαγωγή του ΚΠολΔ κρίνονται κατά το δίκαιο αυτό. Αν πριν από την εισαγωγή του ΚΠολΔ είχε επιβληθεί δικαστικός όρκος, εφαρμόζονται οι διατάξεις του δικαίου που ίσχυε τότε.

Διαβάστε περισσότερα..

1. Οι διατάξεις των άρθρων 432 έως 449 ΚΠολΔ εφαρμόζονται και στα έγγραφα που συντάσσονται από την εισαγωγή του.

2. Οι διατάξεις των άρθρων 450 έως 465 ΚΠολΔ εφαρμόζονται και στα έγγραφα που έχουν συνταχθεί πριν από την εισαγωγή του.

Διαβάστε περισσότερα..

1. Οι αγωγές που έχουν ασκηθεί κατά τις διατάξεις του νομ. διατάγματος της 9/16 Νοεμβρίου 1925 «περί εκδικάσεως των μικροδιαφορών κ.λπ.», όπως το διάταγμα αυτό κυρώθηκε με το νόμο 4204 του 1929, και δεν έχουν ακόμη συζητηθεί έως την εισαγωγή του ΚΠολΔ, δικάζονται κατά τις διατάξεις του ΚΠολΔ.

2. Οι διατάξεις των άρθρων 473 έως 477 του ΚΠολΔ εφαρμόζονται και στις δίκες που είναι εκκρεμείς κατά την εισαγωγή του.

3. Οι διατάξεις των άρθρων 478 έως 494 του ΚΠολΔ εφαρμόζονται και στις δίκες που είναι εκκρεμείς κατά την εισαγωγή του.

Διαβάστε περισσότερα..

1. Το παραδεκτό των ένδικων μέσων, το επιτρεπτό των προβαλλόμενων λόγων και ο χρόνος της άσκησης κρίνονται σύμφωνα με το νόμο που ισχύει κατά το χρόνο που δημοσιεύεται η απόφαση. Στα ένδικα μέσα που είχαν ασκηθεί κατά την εισαγωγή του ΚΠολΔ εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 12.

2. Οι διατάξεις των άρθρων 518 παράγραφος 2, 545 παράγραφος 5 και 564 παράγραφος 3 ΚΠολΔ εφαρμόζονται και στις αποφάσεις που εκδόθηκαν πριν από την εισαγωγή του· οι προθεσμίες που καθορίζονται από τις διατάξεις αυτές αρχίζουν από την έναρξη της ισχύος αυτού του νόμου.

Διαβάστε περισσότερα..

1. Οι διατάξεις των άρθρων 501, 502, 511 έως 517, 538 έως 543, 552 έως 562 ΚΠολΔ εφαρμόζονται στις αποφάσεις που εκδίδονται από την εισαγωγή του.

2. Οι διατάξεις των άρθρων 495 έως 500 ΚΠολΔ, εφαρμόζονται στα ένδικα μέσα που ασκούνται από την εισαγωγή του.

3. Οι διατάξεις των άρθρων 506 έως 510, 524 έως 537, 548 έως 551, 568 έως 582 ΚΠολΔ εφαρμόζονται και στα ένδικα μέσα που είχαν ασκηθεί πριν από την εισαγωγή του.

Διαβάστε περισσότερα..

1. Τα άρθρα 593 έως 597 ΚΠολΔ εφαρμόζονται στις αγωγές που ασκούνται από την εισαγωγή του.

2. Τα άρθρα 592, 598 έως 607 και 611 έως 613 εφαρμόζονται και στις δίκες που είναι εκκρεμείς κατά την εισαγωγή του.

Διαβάστε περισσότερα..

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ουσιαστικού δικαίου δικάζονται κατά τη διαδικασία των άρθρων 593 έως 613 ΚΠολΔ και οι διαφορές που αφορούν το χωρισμό από τραπέζης και κοίτης.

Διαβάστε περισσότερα..

Τα άρθρα 614 έως 622 ΚΠολΔ εφαρμόζονται και στις δίκες που είναι εκκρεμείς κατά την εισαγωγή του.

Διαβάστε περισσότερα..

1. Αν κατά διαταγής πληρωμής χρηματικής απαίτησης δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα ανακοπή ή η ανακοπή που ασκήθηκε απορριφθεί τελεσίδικα, η διαταγή πληρωμής αποτελεί τίτλο για εγγραφή υποθήκης.

2. Αν έχει εγγραφεί προσημείωση για να ασφαλιστεί απαίτηση για την οποία εκδόθηκε διαταγή πληρωμής, η προσημείωση μετατρέπεται σε υποθήκη, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1.

Διαβάστε περισσότερα..

Το β. διάταγμα της 29/31 Δεκεμβρίου 1953 «περί κωδικοποιήσεως των ισχυουσών διατάξεων του νομ. διατάγματος της 13/19 Σεπτεμβρίου 1925 περί εκδικάσεως των εκ συναλλαγματικών και εμπορικών ή μη γραμματίων εις διαταγήν διαφορών», όπως το διάταγμα αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, καταργείται, οι δίκες όμως που είναι εκκρεμείς με βάση τις διατάξεις του ίδιου διατάγματος κατά την εισαγωγή του ΚΠολΔ εξακολουθούν να δικάζονται έως την έκδοση αμετάκλητης απόφασης κατά τα άρθρα 1 έως 15 του β.δ. που καταργείται.

Διαβάστε περισσότερα..

Το διάταγμα της 24/30 Δεκεμβρίου 1943 «περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων του νόμου ΒΧΗ του 1899 περί εξώσεως δυστροπούντων μισθωτών», όπως το διάταγμα αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, καθώς και όλες οι διατάξεις που αναφέρονται στην εφαρμογή των διατάξεών του καταργούνται, οι δίκες όμως που είναι εκκρεμείς με βάση τις διατάξεις του ίδιου διατάγματος κατά την εισαγωγή του ΚΠολΔ εξακολουθούν να δικάζονται έως την έκδοση αμετάκλητης απόφασης κατά τα άρθρα 1 έως 9 του διατάγματος που καταργείται.

Διαβάστε περισσότερα..

Καταργήθηκε έμμεσα με το νεώτερο άρθρο 66 ΕνΠολΔ.

Διαβάστε περισσότερα..

Το άρθρο 11 του νόμου 3741 της 4/9 Ιανουαρίου 1929 «περί της ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους» καταργείται, οι δίκες όμως που είναι εκκρεμείς έως την εισαγωγή του ΚΠολΔ, δικάζονται μέχρι την έκδοση αμετάκλητης απόφασης κατά τις διατάξεις του άρθρου που καταργείται.

Διαβάστε περισσότερα..

1. Η περίπτωση 8 του άρθρου 2 του νόμου 4672 της 5/9 Μαΐου 1930 «περί ρυθμίσεως των αγοραπωλησιών καπνού» αντικαθίσταται ως εξής:

«8. Κάθε άλλον όρο που δεν είναι αντίθετος προς τους προηγούμενους όρους».

2. Το άρθρο 6 του νόμου 4672/1930 καταργείται, οι δίκες όμως που είναι εκκρεμείς έως την εισαγωγή του ΚΠολΔ δικάζονται έως την έκδοση αμετάκλητης απόφασης κατά τις διατάξεις του άρθρου που καταργείται.

Διαβάστε περισσότερα..

Τα άρθρα 27 έως 32 του νόμου 2475 της 24 Ιουλίου/17 Σεπτεμβρίου 1920 «περί μεταναστεύσεως και αποδημίας» καταργούνται, οι δίκες όμως που είναι εκκρεμείς έως την εισαγωγή του ΚΠολΔ, δικάζονται έως την έκδοση αμετάκλητης απόφασης, κατά τις διατάξεις των άρθρων που καταργούνται.

Διαβάστε περισσότερα..

1. Όλες οι διαφορές οι οποίες κατά τις διατάξεις του β.δ. της 23/23 Σεπτεμβρίου 1948 «περί εκτελέσεως της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ψηφίσματος ΚΗ/1947 «περί παροχής διευκολύνσεων δια την υπό ιδιωτών ανοικοδόμησιν», όπως το διάταγμα αυτό τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και επεκτάθηκε, υπάγονται στην αρμοδιότητα του προέδρου πρωτοδικών κατά τη διαδικασία του νόμου ΒΧΗ, από την εισαγωγή του ΚΠολΔ δικάζονται από το μονομελές πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία των άρθρων 647 έως 662 ΚΠολΔ· οι ειδικές δικονομικές διατάξεις του β.δ. διατηρούνται σε ισχύ και αρκεί πιθανολόγηση των πραγματικών ισχυρισμών.

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 3 του β.δ. που αναφέρεται στην παράγραφο 1 καταργείται.

3. Οι διαφορές που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 3 και στην παράγραφο 4 του άρθρου 9 του β.δ/τος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δικάζονται από το μονομελές πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία των άρθρων 647 έως 662 ΚΠολΔ. Οι ειδικές δικονομικές διατάξεις των άρθρων αυτών διατηρούνται και αρκεί πιθανολόγηση των πραγματικών ισχυρισμών. Η απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου δεν υπόκειται σε τακτικό ή έκτακτο ένδικο μέσο.

4. Η αναστολή εκτέλεσης σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 3 του β.δ. που αναφέρεται στην παράγραφο 1 χορηγείται από το μονομελές πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ. ΚΠολΔ και τηρούνται οι ειδικές διατάξεις που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή.

5. Οι δίκες που είναι εκκρεμείς στα δικαστήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 3 και 4 κατά την εισαγωγή του ΚΠολΔ συνεχίζονται στα δικαστήρια αυτά σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν έως την εισαγωγή του ΚΠολΔ.

Διαβάστε περισσότερα..

Το β.δ. της 1/1 Αυγούστου 1920 «περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων του νόμου ΓΟΔ περί εκδικάσεως των μεταξύ εργατών και εργοδοτών διαφορών κ.λπ», όπως το διάταγμα αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, όλες οι διατάξεις που αναφέρονται στην εφαρμογή των διατάξεών του και όλες γενικά οι διατάξεις που αναφέρονται στην εκδίκαση των διαφορών του άρθρου 663 ΚΠολΔ καταργούνται, οι δίκες όμως που είναι εκκρεμείς κατά την εισαγωγή του ΚΠολΔ δικάζονται έως την έκδοση αμετάκλητης απόφασης, σύμφωνα με τις καταργούμενες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα..

Όλες οι διατάξεις οι σχετικές με την εκδίκαση των διαφορών που αναφέρονται στο άρθρο 677 του ΚΠολΔ καταργούνται, οι δίκες όμως που είναι εκκρεμείς κατά την εισαγωγή του ΚΠολΔ δικάζονται έως την έκδοση αμετάκλητης απόφασης κατά τις καταργούμενες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα..

Καταργούνται από την εισαγωγή του ΚΠολΔ όλες οι διατάξεις του δικαίου που ίσχυε έως τότε για προφυλακτικά, προσωρινά ή συντηρητικά μέτρα. Κατ’ εξαίρεση διατηρείται η ισχύς των διατάξεων για διορισμό προσωρινού επιτρόπου ή κηδεμόνα, καθώς και οι διατάξεις των άρθρων 24 έως 31 του νόμου ΨΜΒ/1862 «περί συστάσεως φρενοκομείων».

Διαβάστε περισσότερα..

Η μεταρρύθμιση ή η ανάκληση ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ληφθεί ή διαταχθεί κατά τις διατάξεις του δικαίου που ίσχυε έως την εισαγωγή του ΚΠολΔ γίνεται κατ’ εφαρμογή των άρθρων 682 επ. ΚΠολΔ. Αν το δικαστήριο που διέταξε τα ασφαλιστικά μέτρα είναι ο πρόεδρος πρωτοδικών, αρμόδιο για τη μεταρρύθμιση ή την ανάκλησή τους είναι το μονομελές πρωτοδικείο.

Διαβάστε περισσότερα..

Οι σχετικές με την υποθήκη διατάξεις του ΚΠολΔ εφαρμόζονται και στην προσημείωση, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Το ίδιο ισχύει και για τις διατάξεις του νόμου για την είσπραξη των δημόσιων εσόδων.

Διαβάστε περισσότερα..

Κάθε παραβίαση από τους διαδίκους των αποφάσεων που διατάζουν ασφαλιστικά μέτρα για την προσωρινή ρύθμιση της νομής ή της κατοχής, ανεξάρτητα από τις άλλες συνέπειές της, τιμωρείται και με την ποινή του άρθρου 169 ΠΚ.

Διαβάστε περισσότερα..

Από την εισαγωγή του ΚΠολΔ, το μονομελές πρωτοδικείο της τοποθεσίας του ακινήτου δικάζει, κατά τη διαδικασία των άρθρων 682 επ. ΚΠολΔ, την αίτηση εξαγοράς που αναφέρεται στο άρθρο 61 ΕνΑΚ.

Διαβάστε περισσότερα..

Καταργήθηκε με το άρθρο 181 περ. η’ ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας»*.

 

* Βλ. επίσης άρθρο 182 ν. 3588/2007 (ΦΕΚ Α 153/10.7.2007). 

Διαβάστε περισσότερα..

Οι διατάξεις των άρθρων 84 έως 86 του νόμου 5325 της 9/16 Μαρτίου 1932 «περί συναλλαγματικής και γραμματίου εις διαταγήν», των άρθρων 64 έως 66 του νόμου 5960 της 23/23 Δεκεμβρίου 1933 «περί επιταγής» και των άρθρων 81 έως 86 του νομ. διατάγματος της 17 Ιουλίου/13 Αυγούστου 1923 «περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιρειών» από την εισαγωγή του ΚΠολΔ καταργούνται και σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής τίτλου εις διαταγήν εφαρμόζεται η διαδικασία των άρθρων 843 έως 860.

Διαβάστε περισσότερα..

Οι διατάξεις συμβάσεων για διαιτησία διαφορών ιδιωτικού δικαίου που είναι κυρωμένες με νόμο εξακολουθούν να ισχύουν, όπως και οι διατάξεις των νόμων που τις τροποποιούν ή τις συμπληρώνουν. Στις διαιτησίες που αρχίζουν μετά την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού εφαρμόζονται τα άρθρα 867 επ. ΚΠολΔ, εφόσον δεν είναι αντίθετα προς τις διατάξεις της σύμβασης ή των νόμων που την τροποποιούν ή τη συμπληρώνουν.

Διαβάστε περισσότερα..

1. Τα άρθρα 867 έως 885 ΚΠολΔ εφαρμόζονται και στις συμφωνίες διαιτησίας που συνομολογήθηκαν πριν από την εισαγωγή του, εφόσον κατά τις διατάξεις του δικαίου που ίσχυε πριν από την εισαγωγή του ΚΠολΔ δεν πέρασε η προθεσμία της ισχύος των συμφωνιών διαιτησίας ή της έκδοσης των διαιτητικών αποφάσεων.

2. Τα άρθρα 886 έως 891 του ΚΠολΔ, εφαρμόζονται στις διαιτητικές διαδικασίες που αρχίζουν μετά την εισαγωγή του.

3. Τα άρθρα 892 έως 900 του ΚΠολΔ εφαρμόζονται στις διαιτητικές αποφάσεις που συντάσσονται και υπογράφονται μετά την εισαγωγή του.

Διαβάστε περισσότερα..

Οι διατάξεις για τη διαιτησία των επιμελητηρίων καταργούνται, όπως και κάθε άλλη διάταξη για εκούσια διαιτησία. Αν κατά την εισαγωγή του ΚΠολΔ έχει αρχίσει η διαιτητική διαδικασία, συνεχίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις που καταργούνται.

Διαβάστε περισσότερα..

1. Το Δημόσιο μπορεί να συνομολογήσει συμφωνία διαιτησίας μόνο εγγράφως ύστερα από γνωμοδότηση της ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου και απόφαση του υπουργού των οικονομικών και του αρμόδιου υπουργού. Με τον ίδιο τρόπο το Δημόσιο ορίζει τους διαιτητές του.

2. Οι προθεσμίες των άρθρων 873 έως 876 του ΚΠολΔ είναι ενός μηνός, αν πρόκειται για συμφωνίες διαιτησίες που συνομολογήθηκαν από το Δημόσιο.

Διαβάστε περισσότερα..

1. Οι σχετικές με την αναγκαστική εκτέλεση διατάξεις του ΚΠολΔ εφαρμόζονται στις εκτελέσεις που αρχίζουν από την εισαγωγή του. Η αναγκαστική εκτέλεση θεωρείται ότι άρχισε από τότε που επιδόθηκε η επιταγή σε εκείνον κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση.

2. Οι διατάξεις των άρθρων 1000 και 1009 έως 1012 του ΚΠολΔ εφαρμόζονται και στις εκτελέσεις που έχουν ήδη αρχίσει πριν από την εισαγωγή του. Οι διατάξεις των άρθρων 1034 ως 1046 του ΚΠολΔ εφαρμόζονται και στις αναγκαστικές διαχειρίσεις που επιβλήθηκαν πριν από την εισαγωγή του.

3. Η προθεσμία αναγγελίας κατά τα άρθρα 972 παράγραφος 1 και 999 παράγραφος 4 ΚΠολΔ ισχύει και για την αναγγελία του Δημοσίου και δεν εφαρμόζεται ως προς αυτό η διάταξη του άρθρου 10 του κ.δ. της 26 Ιουνίου/10 Ιουλίου 1944 «περί κώδικος νόμου περί δικών του Δημοσίου».

Διαβάστε περισσότερα..

Από την εισαγωγή του ΚΠολΔ καταργούνται:

1) οι διατάξεις νόμων που προβλέπουν την προσωπική κράτηση ως μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης κατά την πολιτική δικονομία για την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων, διατηρούνται όμως σε ισχύ οι διατάξεις για την είσπραξη των δημόσιων εσόδων,

2) οι διατάξεις νόμων που ορίζουν ότι τα προνόμια που οι ίδιες προβλέπουν υπερισχύουν από το προνόμιο των εξόδων της αναγκαστικής εκτέλεσης,

3) οι διατάξεις νόμων που αποκλείουν την προσωρινή εκτέλεση κατά νομικών προσώπων δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, καθώς και οι διατάξεις που ορίζουν ότι η προθεσμία ή η άσκηση αναίρεσης έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα για την αναγκαστική εκτέλεση,

4) οι διατάξεις νόμων που επιβάλλουν άδεια του δικαστηρίου για την επιβολή κατάσχεσης στα χέρια τρίτου, αν και ο δανειστής έχει τίτλο εκτελεστό,

5) οι διατάξεις του άρθρου 19 του α.ν. 2514 της 24 Αυγούστου/4 Σεπτεμβρίου 1940 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί μεταλλείων διατάξεων»,

6) οι διατάξεις του α.ν. 1519 της 17/19 Δεκεμβρίου 1938 «περί αναγκαστικής εκτελέσεως και συντηρητικών μέτρων επί περιουσίας αλλοδαπών κρατών».

Διαβάστε περισσότερα..

Διατηρούνται σε ισχύ:

1) οι διατάξεις του άρθρου 79 του ν.δ. της 31 Δεκεμβρίου 1923 «περί του καταστατικού νόμου της Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Ελλάδος»,

2) οι διατάξεις των άρθρων 45 έως 57 του ν.δ. 3077 της 6/11 Οκτωβρίου 1954 «περί γενικών αποθηκών»,

3) οι διατάξεις του ν.δ. της 17 Ιουλίου/13 Αυγούστου 1923 «περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιρειών» που αφορούν την αναγκαστική εκτέλεση για ικανοποίηση απαιτήσεων που ασφαλίζονται με ενέχυρο ή υποθήκη, εκτός από τις διατάξεις των άρθρων 60, 63, 92 και 94, οι οποίες καταργούνται από την εισαγωγή του ΚΠολΔ,

4) οι διατάξεις του νόμου 4332 της 10/16 Αυγούστου 1929 «περί κυρώσεως της μεταξύ ελληνικού Δημοσίου και Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος συμβάσεως κ.λπ», όπως τροποποιήθηκε, που αφορούν την αναγκαστική εκτέλεση για ικανοποίηση απαιτήσεων της Αγροτικής Τράπεζας,

5) οι διατάξεις που αφορούν την αναγκαστική εκτέλεση του ν.δ. 1038 της 10/17 Αυγούστου 1949 «περί κυρώσεως της από 12 Νοεμβρίου 1948 και της τροποποιητικής και συμπληρωματικής ταύτης από 15 Απριλίου 1949 συμβάσεως δια γεωργικά και βιομηχανικά δάνεια και περί ειδικών επί των εν λόγω δανείων διατάξεων», που κυρώθηκε με το ν.δ. 1198 της 9/19 Οκτωβρίου 1949, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του ν.δ. 2688 της 31 Οκτωβρίου/10 Νοεμβρίου 1953 και με τις διατάξεις του ν.δ. 2941 της 31 Ιουλίου/ 9 Αυγούστου 1954 «περί κυρώσεως των υπ. αριθ. 2/29.3.1952, υπ. αριθ. 3/15.9.1952 και υπ. αριθ. 4/18.6.1954 τροποποιητικών και συμπληρωματικών συμβάσεων δια γεωργικά και βιομηχανικά δάνεια κ.λπ»,

6) οι διατάξεις του ν.δ. 3441 της 12/12 Νοεμβρίου 1955 «περί επεκτάσεως επί του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Οικονομικής Αναπτύξεως των διατάξεων του ν.δ. περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιρειών»,

7) οι διατάξεις των νόμων που προβλέπουν τη διαδικασία της συντηρητικής ή αναγκαστικής κατάσχεσης καπνού,

8) οι διατάξεις του άρθρ. 15 του β.δ. της 24 Ιουλίου/25 Αυγούστου 1920 «περί κωδικοποιήσεως των νόμων περί ευθύνης προς αποζημίωσιν των εξ ατυχήματος εν τη εργασία παθόντων εργατών ή υπαλλήλων»,

9) οι διατάξεις νόμων που προβλέπουν το ακατάσχετο επιδομάτων ή βοηθημάτων που χορηγούνται σε επαγγελματίες ή πρόσωπα που χρειάζονται βοήθεια,

10) οι διατάξεις νόμων που προβλέπουν την κατάσχεση και τον πλειστηριασμό ή το ακατάσχετο αρχαιολογικών αντικειμένων, ιστορικών κειμηλίων και κτημάτων που διατηρούνται από ιστορικούς ή άλλους λόγους,

11) οι διατάξεις νόμων που προβλέπουν τις προϋποθέσεις με τις οποίες είναι δυνατή η κατάσχεση των απαιτήσεων εργολάβων,

12) οι διατάξεις νόμων που προβλέπουν το ακατάσχετο της εγγυοδοσίας για ειδικό σκοπό,

13) οι διατάξεις του άρθρου 9 του νόμου 1023 «περί ιδιωτικής επιχειρήσεως ασφαλίσεως» που κωδικοποιήθηκε με το β.δ. της 8/10 Οκτωβρίου 1920,

14) οι διατάξεις του άρθρου 11 του νόμου 3632 της 17/26 Ιουλίου 1928 «περί χρηματιστηρίων αξιών»,

15) οι διατάξεις του άρθρ. 16 του νόμου 841/1948 «περί ταχυδρομικών δεμάτων»,

16) οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν.δ. 4114/1960 «περί κώδικος περί του ταμείου νομικών» που αφορούν τη δημοσίευση προγράμματος πλειστηριασμού ο οποίος διεξάγεται στην περιφέρεια του τέως δήμου Αθηναίων, και που εφαρμόζονται σε κάθε πλειστηριασμό που διεξάγεται στην περιφέρεια της τέως διοικήσεως πρωτευούσης,

17) οι διατάξεις του άρθρου 8 του διατάγματος της 24/30 Δεκεμβρίου 1943 «περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων του νόμου ΒΧΗ/1899 περί εξώσεως των δυστροπούντων μισθωτών», όπως τροποποιήθηκε, ως προς την αναγκαστική εκτέλεση των αποφάσεων που εκδόθηκαν σε δίκες εκκρεμείς κατά την εισαγωγή του ΚΠολΔ,

18) οι διατάξεις των άρθρων 22 Ν 3693/1957, 19 ΑΝ 1715/1951, 8 ΑΝ 1539/1938 και 125 και 126 ΑΝ 2039/1939*,

19) ο νόμος 4112/1929,

20) ειδικές διατάξεις που επιτρέπουν την κατάσχεση και εκχώρηση μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών παροχών,

21) διατάγματα που καθορίζουν το συνηθισμένο τόπο πλειστηριασμού· ο υπουργός δικαιοσύνης εξουσιοδοτείται να τα τροποποιεί και να εκδίδει τέτοια διατάγματα στο μέλλον,

22) οι διατάξεις του άρθρου 6 του ν.δ. 4001/1959.

*όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4335/2015.

ΠΜ: 18) οι διατάξεις των άρθρων 22 ν. 3693/1957, 19 α.ν. 1715/ 1951, 8 και 22 α.ν. 1539/1938 και 125 και 126 α.ν. 2039/1939,

Διαβάστε περισσότερα..

Τα άρθρα 105 παράγραφος 2, 205, 521, 539, 1275, 1310, 1377, 1473 και 1889 ΑΚ, καθώς και τα άρθρα 126 και 127 του ΕνΑΚ καταργούνται.

Διαβάστε περισσότερα..

Το άρθρο 2025 ΑΚ αντικαθίσταται ως εξής: «Ο κληρονόμος ασκεί τις αξιώσεις της κληρονομίας. Ο εκτελεστής της διαθήκης ασκεί τις αξιώσεις της κληρονομίας και ενάγεται για τις αξιώσεις κατά της κληρονομίας, εφόσον έχει τη διαχείριση της κληρονομίας ή των σχετικών αξιώσεων».

Διαβάστε περισσότερα..

Το άρθρο 606 ΑΚ αντικαθίσταται ως εξής: «Αν τα εισκομισθέντα απομακρύνθηκαν από το μίσθιο και μεταφέρθηκαν αλλού, το νόμιμο ενέχυρο του εκμισθωτή υπάρχει μόνο εφόσον αυτός μέσα σε ένα μήνα αφότου πληροφορήθηκε την απομάκρυνσή τους, τα κατέσχε αναγκαστικώς ή εκτέλεσε απόφαση που διατάζει τη συντηρητική κατάσχεση ή τη δικαστική μεσεγγύησή τους».

Διαβάστε περισσότερα..

1. Το άρθρο 1274 ΑΚ αντικαθίσταται ως εξής: «Εγγραφή προσημείωσης υποθήκης γίνεται μόνο ύστερα από δικαστική απόφαση».

2. Το άρθρο 1323 ΑΚ αντικαθίσταται ως εξής: «Απόσβεση της προσημείωσης επέρχεται από τους λόγους που ισχύουν και για την υποθήκη καθώς και 1) με την ανάκληση της απόφασης που διέταξε την προσημείωση, 2) αν μέσα σε ενενήντα ημέρες από την τελεσίδικη απόφαση που επιδικάζει την απαίτηση δεν τράπηκε σε υποθήκη».

3. Το άρθρο 1330 ΑΚ αντικαθίσταται ως εξής: «Η προσημείωση εξαλείφεται 1) με συναίνεση του δανειστή, που παρέχεται όπως και στην εξάλειψη της υποθήκης, 2) αν προσαχθεί απόφαση που ανακαλεί την απόφαση, που είχε διατάξει την εγγραφή της ή απόφαση που διατάζει την εξάλειψή της, 3) αν από την τελεσίδικη επιδίκαση της απαίτησης πέρασαν ενενήντα ημέρες χωρίς η προσημείωση να τραπεί σε υποθήκη».

Διαβάστε περισσότερα..

Οι παράγραφοι 1 έως 4 καταργήθηκαν με το ν.1329/1983, ενώ η παράγραφος 5 καταργήθηκε με το ν. 2447/1996.

Διαβάστε περισσότερα..

Τα άρθρα 210, 212, 213, 215, 216, 217 και 218 του κώδικα ιδιωτικού ναυτικού δικαίου καταργούνται.

Διαβάστε περισσότερα..

1. Το άρθρο 65 του νόμου 5017 της 11/13 Ιουνίου 1931 «περί πολιτικής αεροπορίας» καταργείται.

2. Το άρθρο 66 του νόμου 5017/1931 «περί πολιτικής αεροπορίας», στο οποίο αναφερόταν η παράγραφος 2 του προκείμενου άρθρου, καταργήθηκε με το άρθρο 193 ν. 1815/1988 «κύρωση του κώδικα αεροπορικού δικαίου». Με την τελευταία διάταξη καταργήθηκαν και όλες οι άλλες διατάξεις του ν. 5017/1931.

Διαβάστε περισσότερα..

Καταργήθηκε με το άρθρο 77 ν. 1541/1985, ενώ και ο τελευταίος αυτός νόμος καταργήθηκε στη συνέχεια με το άρθρο 55 παράγραφος 1 α΄ ν. 2169/1993 «αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις κ.λπ».

Διαβάστε περισσότερα..

Οι διατάξεις των παραγράφων 2 έως 4 και 7 του άρθρου 6 του νόμου 5367 της 7/18 Απριλίου 1932 «περί εκτελέσεως των δημοσίων έργων», στις οποίες αναφερόταν τούτη η διάταξη, καταργήθηκαν με το άρθρο 22 ν.δ. 1266/1972, το οποίο στη συνέχεια καταργήθηκε με το άρθρο 28 παρ. 1 ν. 1418/1984.

Διαβάστε περισσότερα..

Το εδάφ. ΙΙ της παραγράφου 1 του άρθρου 89 του π.δ. της 18/21 Ιουλίου 1931 «περί κωδικοποιήσεως του νόμου 4952/1931 «περί οργανώσεως της κεντρικής πρεσβευτικής και προξενικής υπηρεσίας του επί των εξωτερικών υπουργείου» αντικαθίσταται ως εξής:

«ΙΙ. έχουν υποχρέωση να ενεργούν διαιτησίες, αν εκείνοι που έχουν συνάψει τη συμφωνία διαιτησίας είναι Έλληνες».

Διαβάστε περισσότερα..

Καταργήθηκε με το άρθρο 31 παρ. 1 ν.δ. 797/1971.

Διαβάστε περισσότερα..

Οι παράγραφοι 1, 2, 3 και 5 καταργήθηκαν με το άρθρο 111 παρ. 1 περιπτ. στ΄ ν. 1756/1988.

4. Το εφετείο συγκροτείται από τρεις δικαστές, στους οποίους περιλαμβάνεται και ο πρόεδρος και από το γραμματέα, εκτός από τις περιπτώσεις που δικάζονται οι διαφορές του άρθρου 17 του ν.δ. 1266/72 «περί εκτελέσεως των δημοσίων έργων», οπότε το εφετείο συγκροτείται από πέντε δικαστές.

Διαβάστε περισσότερα..

Οι εκθέσεις που πριν αρχίσει να ισχύει ο νόμος αυτός συντάχθηκαν στη γραμματεία του ειρηνοδικείου, για διορισμό ή ανάκληση ή αντικατάσταση ή παραίτηση αντικλήτου και τα αλφαβητικά κατά επώνυμα ευρετήρια που τηρήθηκαν για τις εκθέσεις αυτές αποστέλλονται χωρίς υπαίτια καθυστέρηση από τη γραμματεία του ειρηνοδικείου στη γραμματεία του πρωτοδικείου όπου υπάγεται το ειρηνοδικείο και αυτή, μόλις τα λάβει, τα καταχωρίζει στο ειδικό αλφαβητικό κατά ονοματεπώνυμο βιβλίο που τηρεί.

Διαβάστε περισσότερα..

Αν ο μισθωτής καθυστερήσει το μίσθωμα από δυστροπία, ο εκμισθωτής έχει δικαίωμα να ζητήσει να του αποδοθεί το μίσθιο όσο διαρκεί η μίσθωση, και αν δεν την κατάγγειλε κατά το άρθρο 597 ΑΚ. Η άσκηση της αγωγής στην περίπτωση αυτή δεν ισχύει ως καταγγελία της σύμβασης.

Διαβάστε περισσότερα..

Στις ανακοπές που ασκήθηκαν εμπρόθεσμα κατά ερήμην αποφάσεων, για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί απόφαση έως τη δημοσίευση αυτού του νόμου, καθώς και σε όσες ανακοπές ασκηθούν στο εξής, εφαρμόζεται το άρθρο 501 του ΚΠολΔ όπως τροποποιείται.

Διαβάστε περισσότερα..

Οι διαδικαστικές πράξεις γενικά που ενεργήθηκαν για υποθέσεις εκκρεμείς κατά την 16 Σεπτεμβρίου 1968 είναι έγκυρες, είτε εφαρμόστηκαν οι διατάξεις του ΚΠολΔ είτε οι διατάξεις της πολιτικής δικονομίας που ίσχυσε προηγουμένως. Για τις υποθέσεις αυτές η διαδικασία διεξάγεται στο εξής κατά τις διατάξεις του ΚΠολΔ, εκτός αν ορίζει διαφορετικά αυτός ο εισαγωγικός νόμος.

Διαβάστε περισσότερα..

1. Υποθέσεις εκκρεμείς που δεν συζητήθηκαν εκδικάζονται κατά τις διατάξεις του ΚΠολΔ όπως αυτές τροποποιούνται. Το δικαστήριο όπου εκκρεμούν διατάζει, με απόφασή του που εκδίδεται την ημέρα της ορισμένης δικασίμου, να γραφτούν για άλλη δικάσιμο στο πινάκιο του αρμόδιου δικαστηρίου· η εγγραφή αυτή ισοδυναμεί με κλήτευση για τους διαδίκους που δικάζονται κατ’ αντιμωλίαν ή νομίμως ερήμην. Κάθε διάδικος μπορεί, πριν εκδοθεί τέτοια απόφαση, να φέρει με κλήση την υπόθεση για να συζητηθεί.

2. Οι υποθέσεις που συζητήθηκαν στον εισηγητή του άρθρου 296 είτε εκδόθηκε, είτε δεν εκδόθηκε μη οριστική απόφαση, εξακολουθούν να δικάζονται κατά τον ΠολΔ όπως ίσχυε πριν τροποποιηθεί. Ο πρόεδρος των πρωτοδικών μπορεί, όσο διαρκεί η αποδεικτική διαδικασία, να ορίσει, αν συντρέχει σπουδαίος λόγος, άλλο δικαστή ως αντικαταστάτη του εισηγητή. Όταν περατωθεί η αποδεικτική διαδικασία, η υπόθεση εισάγεται με κλήση για να συζητηθεί στο πολυμελές πρωτοδικείο, στη σύνθεση του οποίου παίρνει μέρος, αν είναι δυνατόν, ο πιο πάνω εισηγητής. Το άρθρο 297 παράγραφοι 1 και 2 του ΚΠολΔ δεν εφαρμόζεται εδώ.

3. Ανακοπές ερημοδικίας, τριτανακοπές και αναψηλαφήσεις κατά των αποφάσεων του εισηγητή, που εκδόθηκαν ή που θα εκδοθούν, εισάγονται στο εξής για συζήτηση στο πολυμελές πρωτοδικείο.

Διαβάστε περισσότερα..

Υποθέσεις πτωχευτικές που εκκρεμούν ενώπιον του μονομελούς πρωτοδικείου και δεν συζητήθηκαν, εισάγονται με κλήση για συζήτηση στο πολυμελές πρωτοδικείο και εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 69 παράγραφος 1 εδάφ. δεύτερο και τρίτο αυτού του ΕνΚΠολΔ. Οι υποθέσεις που συζητήθηκαν εξακολουθούν να υπάγονται στο μονομελές πρωτοδικείο έως ότου αυτό εκδώσει οριστική απόφαση.

Διαβάστε περισσότερα..

Στις εργατικές διαφορές καθώς και στη διαδικασίαέκδοσης διαταγής πληρωμής οφειλόμενου μισθού δενκαταβάλλεται το κατά το νόμο ΓΠΟΗ/1912 (Α΄ 3) δικαστικό ένσημο, για το μέχρι του ποσού της εκάστοτεκαθ’ ύλην αρμοδιότητας του ειρηνοδικείου αίτημα τηςαγωγής ή της αίτησης αντίστοιχα. Στις περιπτώσεις εργατικών διαφορών, καθώς και αιτήσεων για την έκδοσηδιαταγής πληρωμής οφειλόμενου μισθού, για τις οποίεςκαταβάλλεται δικαστικό ένσημο, αυτό καθορίζεται σεποσοστό τέσσερα τοις χιλίοις (4‰) επί της αξίας τουαντικειμένου της αγωγής, της αίτησης ή άλλου δικο-γράφου που υποβάλλεται σε οποιοδήποτε δικαστήριοτου Κράτους και υπόκειται σε δικαστικό ένσημο κατά τιςοικείες διατάξεις.

*όπως αντικαταστάθηκε με το Ν. 4488/2017

ΠΜ:

Στις εργατικές διαφορές δεν καταβάλλεται το κατά το νόμο ΓΠΟΗ/1912, όπως ήδη ισχύει, δικαστικό ένσημο, για το μέχρι του ποσού της εκάστοτε και καθ’ ύλην αρμοδιότητος του ειρηνοδικείου αίτημα της αγωγής. [εδάφιο β'] Στις περιπτώσεις εργατικών διαφορών, για τις οποίες καταβάλλεται δικαστικό ένσημο, αυτό καθορίζεται σε ποσοστό τέσσερα τοις χιλίοις (4‰) επί της αξίας του αντικειμένου της αγωγής ή άλλου δικογράφου που υποβάλλεται σε οποιοδήποτε δικαστήριο του Κράτους και υπόκειται σε δικαστικό ένσημο κατά τις οικείες διατάξεις.

*το εδάφιο β' προστέθηκε με το Ν. 4446/2016.

Διαβάστε περισσότερα..

Καταργήθηκε με το άρθρο 111 παρ. 1 περίπτ. στ΄ ν. 1756/1988.

Διαβάστε περισσότερα..

1. Αγωγή κακοδικίας κατά δικηγόρου, συμβολαιογράφου, διαιτητή, δικαστικού γραμματέα και δικαστικού επιμελητή υπάγεται στο κατά τόπο αρμόδιο, κατά τις διατάξεις του ΚΠολΔ, πολυμελές πρωτοδικείο που δικάζει κατά την τακτική διαδικασία.

2. Η αγωγή, που συντάσσεται σύμφωνα με τα άρθρα 118 και 216 εδάφ. 1 του ΚΠολΔ, πρέπει: α) να περιέχει όλους τους λόγους, στους οποίους ο ενάγων στηρίζει την αγωγή κακοδικίας, και β) να αναγράφει με ακρίβεια όλα τα αποδεικτικά μέσα που επικαλείται για να αποδείξει τους λόγους, διαφορετικά επέρχεται ακυρότητα.

3. Στην αγωγή επισυνάπτονται: α) τα αποδεικτικά έγγραφα που ο ενάγων επικαλείται για να υποστηρίξει τους λόγους της αγωγής, σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα, β) ειδικό πληρεξούσιο στο δικηγόρο που υπογράφει την αγωγή, αλλιώς είναι απαράδεκτη.

4. Αγωγή κακοδικίας επιτρέπεται μόνο αν στηρίζεται σε δόλο ή βαριά αμέλεια ή αρνησιδικία και ο ενάγων ζημιώθηκε από τις τέτοιες πράξεις ή παραλείψεις.

5. Δεν επιτρέπεται αγωγή κακοδικίας όταν περάσουν έξι μήνες από την πράξη ή παράλειψη που επικαλείται ο ενάγων.

6. Αν η αγωγή κακοδικίας απορριφθεί για οποιονδήποτε λόγο, δεν επιτρέπεται να ασκηθεί νέα αγωγή για την ίδια υπόθεση, για τους ίδιους ή άλλους λόγους, και ο ενάγων καταδικάζεται να πληρώσει τα έξοδα, και μπορεί να καταδικαστεί και σε χρηματική ποινή κατά το άρθρο 205 του ΚΠολΔ.

Διαβάστε περισσότερα..

Ο κώδικας πολιτικής δικονομίας και ο εισαγωγικός νόμος του αρχίζουν να ισχύουν από τις 16 Σεπτεμβρίου 1968.

Διαβάστε περισσότερα..

Με β.δ. που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του υπουργού δικαιοσύνης, θα κωδικοποιηθούν σε ενιαίο κείμενο οι διατάξεις του κώδικα πολιτικής δικονομίας και του εισαγωγικού του νόμου, όπως ισχύουν τώρα και όπως τροποποιούνται και συμπληρώνονται από το νόμο αυτόν και θα μεταβληθεί και η αρίθμηση των άρθρων τους.

Διαβάστε περισσότερα..

Αυτός ο νόμος αρχίζει να ισχύει από την 1η Οκτωβρίου 1971, εκτός από την παράγραφο 7 του άρθρου 53, τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 63 και τα άρθρα 69 και 73, που αρχίζουν να ισχύουν από τις 16 Σεπτεμβρίου 1971.

Διαβάστε περισσότερα..

Σχετικοί νόμοι

Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4334/2015 (Α' 80)

(Φ.Ε.Κ. Α/87/23.07.2015)

Διαβάστε περισσότερα..

Social Media