Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

ΕΝΑΣ

Η Ένωση Αστικολόγων (ΕΝ. ΑΣ.) ιδρύθηκε το 1995 και είναι ένα μη κερδοσκοπικό επιστημονικό σωματείο που έχει ως σκοπό την καλλιέργεια της νομικής θεωρίας και πράξης στο πεδίο του αστικού δικαίου. Αυτό απαιτεί παρακολούθηση της εξέλιξης της πράξης, επεξεργασία και κριτική του νομοθετικού έργου και της νομολογίας, παρακολούθηση της αντίστοιχης νομικής πράξης και θεωρίας στην αλλοδαπή και κυρίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εμβάθυνση στην επιστήμη του Αστικού Δικαίου, ώστε αυτό να ανταποκρίνεται στις πάγιες επιταγές της δικαιοσύνης και στις απαιτήσεις των καιρών.


Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΈΝωσης ΑΣτικολόγων σας προσκαλεί σε επιστημονική εκδήλωση την 13η Οκτωβρίου 2016 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 19:00 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, Ακαδημίας 60, (1ος όροφος), Αθήνα, με γενικό θέμα:

"Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΩΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  (ΟΔΗΓΙΑ 2014/104/ΕΕ)".

Εισηγητές:

• κ. Δημήτριος Λιάππης, Αναπληρωτής Καθηγητής Αστικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα:

Ελεύθερος ανταγωνισμός, ιδιωτικό δίκαιο και αδικοπρακτική ευθύνη.

• κ. Βασίλειος Τριανταφυλλίδης, Δ.Ν. (FU Berlin) με θέμα:

Ο κύκλος των ζημιωθέντων και ο υπολογισμός της ζημίας επί παραβάσεων της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας.

• κ. Αλεξάνδρα Μικρουλέα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εμπορικού  Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα: Συλλογικά μέσα ένδικης προστασίας (collective redress).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεσθε στον κ. Βασίλειο Τερζίδη (6944/832844) και κ. Σωτήριο Παπαδόπουλο (6947/903838).


Πέμπτη, 02 Ιουνίου 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αστικολόγων σας προσκαλεί σε επιστημονική εκδήλωση την Πέμπτη, 02 Ιουνίου 2016ώρα 19:00, Αίθουσα Εκδηλώσεων, ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΔΣΑ), Ακαδημίας 60,1ος όροφος, Αθήνα

Εισηγήτριες:

- Διονυσία Καλλινίκου, Καθηγήτρια Αστικού Δικαίου της Νομικής
Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Νεότερες εξελίξεις στον τομέα της Πνευματικής Ιδιοκτησίας
 
- Παρασκευή Παπαρσενίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αστικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών
Η παρουσίαση του έργου στο κοινό σύμφωνα με τη νομολογία του ΔΕΕ.

Πέμπτη, 14 Απριλίου 2016

Tο Διοικητικό Συμβούλιο της ΈΝωσης ΑΣτικολόγων σας προσκαλεί σε επιστημονική εκδήλωση την 14η.04.2016 και ώρα 19.00, Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, Ακαδημίας 60 (1ος όροφος), Αθήνα, με θέμα:

"Αποζημίωση από άδικη αναγκαστική εκτέλεση".

Εισηγητές:

κ. Γεώργιος Ορφανίδης, Καθηγητής Πολιτικής Δικονομίας της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

και

κ. Σπυρίδων Γεωργουλέας, Εφέτης, Προϊστάμενος της Τριμελούς Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών.


Πέμπτη, 03 Μαρτίου 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΈΝωσης ΑΣτικολόγων σας προσκαλεί στην ετήσια επιστημονική εσπερίδα με δείπνο, ώρα 19:30

Αίθουσα του 1ου ορόφου του κτιρίου «Κωστής Παλαμάς» του Πανεπιστημίου Αθηνών, οδός Ακαδημίας 48 και Σίνα

(είσοδος από Ακαδημίας 48)
 

Ομιλητής:

Μαριάνος Δ. Καράσης, Ομότιμος Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Αντεπιστέλλον Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών:

«Η θεωρία του Αριστοτέλους περί Δικαιοσύνης».


Τιμή συμμετοχής στην εκδήλωση 30 € κατ’ άτομο.

Λόγω περιορισμένων θέσεων παρακαλούμε δηλώστε μας την παρουσία στο mail info@enas.gr μέχρι 26 Φεβρουαρίου 2016.


Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2016

Tο Διοικητικό Συμβούλιο της ΈΝωσης ΑΣτικολόγων σας προσκαλεί σε επιστημονική εκδήλωση την 11η.02.2016 και ώρα 19.00, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του κτηρίου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Ακαδημίας 68, (2ος όροφος), Αθήνα, με εισηγητές:

τον κύριο Γεώργιο Κ. Λέκκα, Επίκουρο Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα “Η «τραπεζική» εμπράγματη ασφάλεια επί κινητών και επί απαιτήσεων",

και

τον κύριο Δημήτριο Κ. Ρούση, Δ. Ν. Δικηγόρο, Ειδικό Επιστήμονα Νομικής Πανεπιστημίου Θράκης με θέμα “Καθήκον πίστης και αστική ευθύνη δανειστή στο ενέχυρο τίτλων".


 Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης σας εύχεται χρόνια πολλά και ευτυχές το νέο έτος και σας προσκαλεί σε επιστημονική εκδήλωση την 14η.01.2015, ώρα 19:00, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του κτηρίου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Ακαδημίας 68, (2ος όροφος), Αθήνα.

Εισηγητές:

Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, Επίκουρος Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης:

Πρόσφατες νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις ως προς την εκκλησιαστική περιουσία.

Αθανάσιος Κόντης, Δικηγόρος, Δ.Ν.:

Οι διαθήκες των ορθοδόξων κληρικών και μοναχών.


Πέμπτη, 16 Δεκεμβρίου 2015

Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 10 ετών από τη θέσπιση του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (ν. 3418/2005), το Δ.Σ. της ΕΝ.ΑΣ σας προσκαλεί
σε επιστημονική εκδήλωση την 03η.12.2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Ακαδημίας 68 (2ος όροφος), Αθήνα.

Εισηγητές:

- κ. Παναγιώτης Νικολόπουλο, Λέκτορας της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Δικηγόρος, με θέμα "Νομολογιακές προσεγγίσεις στις διατάξεις του ν. 3418/2005".

- κ. Βάνιας Παναγιωτόπουλο, Λέκτορας της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Δικηγόρος, με θέμα "Το ιατρικό απόρρητο και η αντιμετώπισή του από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα".


Πέμπτη, 05 Νοεμβρίου 2015
Το Δ.Σ. της ΕΝ.ΑΣ σας προσκαλεί σε επιστημονική εκδήλωση την 5η Νοεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του κτηρίου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Ακαδημίας 68, (2ος όροφος), Αθήνα,
 
με γενικό θέμα: "Εξελίξεις στην διαμόρφωση των εμπράγματων σχέσεων στα ακίνητα".

και με εισηγητές
  • την κυρία Καλλιόπη Χριστακάκου-Φωτιάδη, Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Δικηγόρο με θέμα “Το δικαίωμα επιφάνειας κατά τον ν. 3986/2011 και η ρύθμιση του Α.Κ. για τα συστατικά"
και
  • τον κύριο Γεώργιο Ιατράκη, ΔΝ, Καθηγητή ΤΕΙ Ηρακλείου Κρήτης, Δικηγόρο, με θέμα "Τα εμπράγματα δικαιώματα στις παραμεθόριες και αμυντικές περιοχές".

Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2015

Το Δ.Σ. της ΕΝ.ΑΣ σας προσκαλεί σε επιστημονική εκδήλωση την  18η Ιουνίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του κτηρίου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Ακαδημίας 68, (2ος όροφος), Αθήνα,
με εισηγητές,

  • τον κύριο Αντώνιο Καραμπατζό, Επίκουρο Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

και

  • τον κύριο Τιμολέοντα Κοσμίδη, Λέκτορα της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών
και θέμα,

"Ζητήματα από το δίκαιο των συμβάσεων στον χώρο της ενέργειας"

 

Social Media