Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Περιεχόμενο και Υποβολή της Αίτησης Εξαίρεσης

www.freelaw.gr
Περιεχόμενο και Υποβολή της Αίτησης Εξαίρεσης
Αριθμός άρθρου: 
17

1. Η αίτηση εξαίρεσης πρέπει να περιέχει με σαφήνεια τους λόγους της εξαίρεσης του δικαστικού προ­σώπου, να μνημονεύει ειδικώς τα πραγματικά γεγονότα στα οποία στηρίζονται οι λόγοι αυτοί και να αναφέρει τα μέσα της απόδειξής τους. Διαφορετικά η αίτηση απορρίπτεται ως απαράδεκτη στην ίδια συνεδρίαση από την ίδια σύνθεση του δικαστηρίου ή συμβουλίου στο οποίο υποβάλλεται.

2Την αίτηση εξαίρεσης πρέπει να υπογράφει ο ίδιος ο αιτών ή πληρεξούσιος που έχει ειδική γι’ αυτό πληρεξουσι­ότητα. Μεταγενέστερη προσκόμιση του εγγράφου της πλη­ρεξουσιότητας δεν επιτρέπεται για κανένα λόγο. Στο έγ­γραφο της πληρεξουσιότητας πρέπει να αναφέρονται ειδι­κά και συγκεκριμένα οι λόγοι για τους οποίους ζητείται η ε­ξαίρεση. Σε περίπτωση μη τήρησης των πιο πάνω διατυ­πώσεων, η αίτηση απορρίπτεται ως απαράδεκτη από την ίδια σύνθεση του δικαστηρίου ή συμβουλίου στο οποίο υ­ποβάλλεται.

3.  Η αίτηση εξαίρεσης εγχειρίζεται στον εισαγγελέα του δικαστηρίου, όπου υπηρετεί το πρόσωπο του οποίου ζη­τείται η εξαίρεση. Αν ζητείται η εξαίρεση μέλους μικτού ορ­κωτού δικαστηρίου ή μικτού ορκωτού εφετείου, η αίτηση εγχειρίζεται στον εισαγγελέα εφετών, αν δε αφορά μέλος του πταισματοδικείου στον εισαγγελέα πλημμελειοδικών.

4Η αίτηση για την εξαίρεση μέλους δικαστηρίου που συνεδριάζει μπορεί να υποβληθεί και με προφορική δήλω­ση, που καταχωρίζεται στα πρακτικά της συνεδρίασης και πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Η δήλωση γίνεται αυτοπροσώπως ή από συνήγορο που έχει ειδική γι’ αυτό πληρεξουσιότητα, εφαρ­μόζεται δε αναλόγως και η διάταξη της παραγράφου 2. Διαφορετικά η αίτηση απορρίπτεται ως απαράδεκτη στην ίδια συνεδρίαση από την ίδια σύνθεση του δικαστηρίου στο οποίο υποβάλλεται. Όταν η αίτηση εξαίρεσης κατά ε­νός, περισσοτέρων ή όλων των μελών του δικαστηρίου, κρίνεται ότι είναι αόριστη ως προς τα πραγματικά γεγονό­τα ή προδήλως ανεπίδεκτη εκτίμησης ή ασκείται καταχρη­στικά απορρίπτεται στην ίδια συνεδρίαση από την ίδια σύν­θεση του δικαστηρίου στο οποίο υποβάλλεται.  (Το άρθρ. 17 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 3 του άρθρ. 26, του Ν. 4055/12-3-12).

Social Media