Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Πότε η Αίτηση είναι Απαράδεκτη

www.freelaw.gr
Πότε η Αίτηση είναι Απαράδεκτη
Αριθμός άρθρου: 
18

1. Αν η αίτηση για εξαίρεση έχει υποβληθεί εκπρόθεσμα (άρθρο 16 παρ. 2 και 3) ή παράτυπα ή αν έχει ελλείψεις στο πε­ριεχόμενο, το αρμόδιο, κατά το άρθρο 20, δικαστήριο ή συμβούλιο ύστερα από πρόταση του εισαγγελέα την α­πορρίπτει ως απαράδεκτη μέσα σε δυο το πολύ ημέρες α­πό την υποβολή της. Στο δικαστήριο ή στο συμβούλιο δεν συμμετέχει εκείνος που τον αφορά η εξαίρεση [1]. Στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του προηγούμενου άρθρου, το δικαστήριο στην ίδια συνε­δρίαση αποφασίζει, αν είναι αρμόδιο, αν η αίτηση για εξαίρεση είναι παραδεκτή. Η απόφαση εκδίδεται ύστερα από πρόταση του εισαγγελέα και αφού ακουστούν αυτός που ζήτησε προφορικά την εξαίρεση και οι υπόλοιποι διάδικοι που παρευρίσκονται στο δικαστήριο.

2. Η αίτηση εξαίρεσης είναι απαράδεκτη αν δεν συνοδεύεται από παράβολο πενήντα (50) ευρώ, το οποίο επιστρέφεται αν γίνει αυτή ολικά ή μερικά δεκτή. Το ύψος του ποσού αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων*.

*όπως προστέθηκε με το άρθρο 40 Ν. 4446/2016.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Κήρυξη απαράδεκτης της αίτησης εξαίρεσης: Το πολύ σε δύο μέρες από την υποβολή αυτής.

[1] Στο δεύτερο εδάφ. της παρ. 1 του άρθρ. 20, υπήρχε η φράση «αφού ακούσει τον εισαγγελέα, τον αιτούντα και τους διαδίκους που καλούνται είκοσι τέσσερες ώρες πριν», η οποία απαλείφθηκε με την παρ. 7 του άρθ. 32 του Ν. 4055/12-3-12).

Social Media