Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Βασική Αρμοδιότητα των Ειρηνοδικείων και Μονομελών Πρωτοδικείων

www.freelaw.gr
Βασική Αρμοδιότητα των Ειρηνοδικείων και Μονομελών Πρωτοδικείων
Αριθμός άρθρου: 
14

Στην αρμοδιότητα των ειρηνοδικείων υπάγονται:

1. α) όλες οι διαφορές που μπορούν να αποτιμηθούν σε χρήματα και που η αξία του αντικειμένου τους δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ [1], β) όλες οι διαφορές, κύριες ή παρεπόμενες, από σύμβαση μίσθωσης, καθώς και οι διαφορές του άρθρου 601 του Αστικού Κώδικα, εφόσον σε όλες τις περιπτώσεις αυτές το συμφωνημένο μηνιαίο μίσθωμα δεν υπερβαίνει τα εξακόσια (600) ευρώ.

2. Στην αρμοδιότητα των μονομελών πρωτοδικείων υπάγονται όλες οι διαφορές που μπορούν να αποτιμηθούν σε χρήματα και που η αξία του αντικειμένου τους είναι πάνω από είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, δεν υπερβαίνει όμως το ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ [2].


[1] Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 ν. 3994/2011 «όλα τα χρηματικά ποσά που ορίζουν οι διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας σε ευρώ, επιτρέπεται να αυξομειώνονται με διατάγματα που εκδίδονται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων».
[2] Η παρ. 2 του άρθρου 14 ΚΠολΔ, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 παρ. 1 του ν. 4055/2012.

Social Media