Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Εκκαθάριση των Εξόδων

www.freelaw.gr
Εκκαθάριση των Εξόδων
Αριθμός άρθρου: 
190

1. Για τον προσδιορισμό και την εκκαθάριση του ποσού των εξόδων που πρέπει να αποδοθούν, κάθε διάδικος πρέπει να επισυνάψει στη δικογραφία, έως την συζήτηση στο ακροατήριο, κατάλογο των εξόδων και να φέρει, έως το τέλος της συζήτησης, τις παρατηρήσεις του για τον κατάλογο εξόδων που έχει υποβάλει ο αντίδικός του.

2. Ο κατάλογος της παρ. 1 μπορεί να περιληφθεί και στις προτάσεις που υποβάλλονται κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο. Στις περιπτώσεις των άρθρων 237 και 238 ο κατάλογος υποβάλλεται μόνο με τις προτάσεις.

3. Για την εκκαθάριση των εξόδων αρκεί πιθανολόγηση.

*όπως αντικαταστάθηκε με το Ν. 4335/2015.

Παλαιά μορφή:

2. Ο κατάλογος της παραγράφου 1 μπορεί να περιληφθεί και στις προτάσεις που υποβάλλονται στην συζήτηση στο ακροατήριο.

Social Media